English

دهمین نشست‌ مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با عنوان «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»؛ دوشنبه 14 مهرماه 1399 دهمین نشست‌ مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با عنوان «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»؛ دوشنبه 14 مهرماه 1399

وبینار با موضوع : پیشنهاد برای اجرای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا؛ سه شنبه 15 مهرماه 1399 وبینار با موضوع : پیشنهاد برای اجرای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا؛ سه شنبه 15 مهرماه 1399

گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران

وبینار با موضوع: جهت گیری های جدید مراکز جهانی در عرصه پژوهش؛ سه شنبه 25 شهریورماه 1399 وبینار با موضوع: جهت گیری های جدید مراکز جهانی در عرصه پژوهش؛ سه شنبه 25 شهریورماه 1399

میزگرد بررسی علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش های علوم و مهندسی؛ 23 شهریورماه 1399 میزگرد بررسی علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش های علوم و مهندسی؛ 23 شهریورماه 1399

 وبینار ارزیابی در نظام آموزش مهندسی در ایران: از آرمان تا واقعیت؛ 19 شهریور ماه وبینار ارزیابی در نظام آموزش مهندسی در ایران: از آرمان تا واقعیت؛ 19 شهریور ماه

گردهمایی اعضای هیأت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه شهید بهشتی به صورت الکترونیک در تاریخ 99/05/20  برگزار شد. گردهمایی اعضای هیأت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه شهید بهشتی به صورت الکترونیک در تاریخ 99/05/20 برگزار شد.

 مجموعه مهارت های حرفه ای برای مهندسان مجموعه مهارت های حرفه ای برای مهندسان

برگزاری جلسه در خصوص دعوت به انجام پژوهش درباره چگونگی ارتقای کیفیت عوامل تشکیل دهنده نظام آموزش مهندسی ایران، در تاریخ 8 مرداد 99 برگزاری جلسه در خصوص دعوت به انجام پژوهش درباره چگونگی ارتقای کیفیت عوامل تشکیل دهنده نظام آموزش مهندسی ایران، در تاریخ 8 مرداد 99

برگزاری گردهمایی اعضای هیأت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه شهیدبهشتی برگزاری گردهمایی اعضای هیأت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه شهیدبهشتی

انتشار اولین مقاله در ژورنال EER انتشار اولین مقاله در ژورنال EER

وبینار با موضوع «روش بازگشتی برای ساختن شبکه های شمارشی» وبینار با موضوع «روش بازگشتی برای ساختن شبکه های شمارشی»
:: آرشیو اخبار
برگزاری وبینار با موضوع: پیشنهاد برای اجرای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا؛ سه شنبه 15 مهرماه 1399
برگزاری وبینار با موضوع: جهت گیری های جدید مراکز جهانی در عرصه پژوهش در تاریخ 25 شهریورماه 1399
برگزاری میزگرد "بررسی علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش های علوم و مهندسی"؛ 23 شهریورماه 1399
برگزاری وبینار ارزیابی در نظام آموزش مهندسی در ایران: از آرمان تا واقعیت؛ در تاریخ 19 شهریور ماه 99
برگزاری سخنرانی دکتر سید علی اکبر صفوی با موضوع «تحولات دنیای دیجیتال در راستای آموزش های مهندسی در بستر الکترونیکی»؛ در تاریخ 26 تیرماه 99
فایل صوتی و پاورپوینت سخنرانی با عنوان «آموزش مهندسی تحول گرا و فرایند یاددهی- یادگیری شهروندان با نیازهای ویژه» ارائه شده توسط دکتر علی مقداری و دکتر مینو عالمی در تاریخ 98/11/1
تصاویر ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران
فیلم های پنل های ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران
فایل صوتی سخنرانی با عنوان " مفهوم و جایگاه «صنعت» در اندیشه متفکران مسلمان "ارائه شده توسط دکتر رسول جعفریان در تاریخ 98/10/2
فایل صوتی و پاورپوینت سخنرانی با عنوان " آموزش مهندسی و مدیریت بحران سوانح طبیعی "ارائه شده توسط دکتر مهدی زارع در تاریخ 98/9/27
آرشیو ::
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.