English

میزگرد(وبینار) با موضوع: تحولات آموزش عالی در عصر کرونا: زیرساخت ها و الزامات آموزش مجازی؛ دوشنبه 24 آذرماه 99 میزگرد(وبینار) با موضوع: تحولات آموزش عالی در عصر کرونا: زیرساخت ها و الزامات آموزش مجازی؛ دوشنبه 24 آذرماه 99

وبینار بررسی نقاط قوت و ضعف پیش روی ارتقا اقتصاد دانش بینان در کشور بر اساس معیارهای جهانی اختراع (Global Innovation Index) و جایگاه آموزش مهندسی؛ 17 آذر 99 ساعت 16 وبینار بررسی نقاط قوت و ضعف پیش روی ارتقا اقتصاد دانش بینان در کشور بر اساس معیارهای جهانی اختراع (Global Innovation Index) و جایگاه آموزش مهندسی؛ 17 آذر 99 ساعت 16

برگزاری اولین جشنواره ملی زبان اشاره ایرانی برگزاری اولین جشنواره ملی زبان اشاره ایرانی

کارگاه آموزشی(برخط) ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 24 آذر 99 کارگاه آموزشی(برخط) ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 24 آذر 99

وبینار با موضوع « تعارض خانه و کار در شرایط همه گیری کرونا»؛ 16 آذر99 وبینار با موضوع « تعارض خانه و کار در شرایط همه گیری کرونا»؛ 16 آذر99

وبینار با موضوع: تحولات آموزش عالی در عصر کرونا: چالش ها و فرصت ها؛ 10 آذر 99 وبینار با موضوع: تحولات آموزش عالی در عصر کرونا: چالش ها و فرصت ها؛ 10 آذر 99

جلسه گردهمایی روسای کمیته ها و شاخه های انجمن جلسه گردهمایی روسای کمیته ها و شاخه های انجمن

رونمایی از کتاب «گزارش وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران»، توسط انتشارات انجمن آموزش مهندسی ایران رونمایی از کتاب «گزارش وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران»، توسط انتشارات انجمن آموزش مهندسی ایران

پژوهش درباره ریشه کلمه «منتور» پژوهش درباره ریشه کلمه «منتور»

گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران

فراخوان دومین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر فراخوان دومین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر

 چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی؛ 20 و 21 آبان 99 چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی؛ 20 و 21 آبان 99
:: آرشیو اخبار
برگزاری وبینار "چالش کاهش ورود دانشجویان فنی و مهندسی در امریکا؛ سیاست­ ها و راهکارها"؛ یکشنبه 18 آبان ماه 99
برگزاری وبینار با موضوع: پیشنهاد برای اجرای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا؛ سه شنبه 15 مهرماه 1399
برگزاری وبینار با موضوع: جهت گیری های جدید مراکز جهانی در عرصه پژوهش در تاریخ 25 شهریورماه 1399
برگزاری میزگرد "بررسی علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش های علوم و مهندسی"؛ 23 شهریورماه 1399
برگزاری وبینار ارزیابی در نظام آموزش مهندسی در ایران: از آرمان تا واقعیت؛ در تاریخ 19 شهریور ماه 99
برگزاری سخنرانی دکتر سید علی اکبر صفوی با موضوع «تحولات دنیای دیجیتال در راستای آموزش های مهندسی در بستر الکترونیکی»؛ در تاریخ 26 تیرماه 99
فایل صوتی و پاورپوینت سخنرانی با عنوان «آموزش مهندسی تحول گرا و فرایند یاددهی- یادگیری شهروندان با نیازهای ویژه» ارائه شده توسط دکتر علی مقداری و دکتر مینو عالمی در تاریخ 98/11/1
تصاویر ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران
فیلم های پنل های ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران
فایل صوتی سخنرانی با عنوان " مفهوم و جایگاه «صنعت» در اندیشه متفکران مسلمان "ارائه شده توسط دکتر رسول جعفریان در تاریخ 98/10/2
آرشیو ::
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.