English

سخنرانی دکتر عباس احمد آخوندی با موضوع "اقتصاد شهری و مسأله مهندسی از منظر اقتصاد سیاسی"؛ سه شنبه 30 مهرماه، دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی دکتر عباس احمد آخوندی با موضوع "اقتصاد شهری و مسأله مهندسی از منظر اقتصاد سیاسی"؛ سه شنبه 30 مهرماه، دانشگاه صنعتی شریف

"نقشه راه توسعه استراتژی" انجمن آموزش مهندسی ایران "نقشه راه توسعه استراتژی" انجمن آموزش مهندسی ایران

 دوره توسعۀ مهارت‌های یاددهی-یادگیری اعضای هیأت علمی 23 تا 26 شهریورماه در دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. دوره توسعۀ مهارت‌های یاددهی-یادگیری اعضای هیأت علمی 23 تا 26 شهریورماه در دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

شرکت اعضای انجمن در وبینار IFEES مورخ 98/06/06 شرکت اعضای انجمن در وبینار IFEES مورخ 98/06/06

نشست تعامل علوم انسانی و مهندسی- دوشنبه 11 شهریورماه 98 - فرهنگستان علوم نشست تعامل علوم انسانی و مهندسی- دوشنبه 11 شهریورماه 98 - فرهنگستان علوم

 سخنرانی علمی با موضوع نقش استاندارد سازی و ارزیابی انطباق در علوم فنی و مهندسی(مثال موردی گواهی محصول در صنایع)- سه شنبه 98/6/12 -دانشگاه صنعتی امیرکبیر سخنرانی علمی با موضوع نقش استاندارد سازی و ارزیابی انطباق در علوم فنی و مهندسی(مثال موردی گواهی محصول در صنایع)- سه شنبه 98/6/12 -دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره توسعۀ مهارت‌های یاددهی-یادگیری اعضای هیأت علمی، 23 الی 26 شهریورماه،  پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران دوره توسعۀ مهارت‌های یاددهی-یادگیری اعضای هیأت علمی، 23 الی 26 شهریورماه، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

10 اقدام برجستۀ دهۀ گذشته، برای ارتقای آموزش مهندسی ایران- 1388- 1398 10 اقدام برجستۀ دهۀ گذشته، برای ارتقای آموزش مهندسی ایران- 1388- 1398

فراخوان مسابقه "ایده های پس فردا" در مهندسی عمران فراخوان مسابقه "ایده های پس فردا" در مهندسی عمران

انتصاب دکتر هدایت عزیزپور، به سمت «مدیر ارتباط با صنعت انجمن آموزش مهندسی ایران» انتصاب دکتر هدایت عزیزپور، به سمت «مدیر ارتباط با صنعت انجمن آموزش مهندسی ایران»

شرکت اعضای انجمن در وبینار IFEES مورخ 98/05/23 شرکت اعضای انجمن در وبینار IFEES مورخ 98/05/23

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری میزگرد تخصصی با عنوان "اخلاق و آموزش عالی" را در تاریخ 98/5/14 برگزار می کند. انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری میزگرد تخصصی با عنوان "اخلاق و آموزش عالی" را در تاریخ 98/5/14 برگزار می کند.
:: آرشیو اخبار
گزارش نشست " تعامل علوم انسانی و مهندسی" برگزار شده در تاریخ 98/6/11 در فرهنگستان علوم
- فایل صوتی، پاورپوینت و چکیده سخنرانی علمی با عنوان " نقش استاندارد سازی و ارزیابی انطباق در علوم فنی و مهندسی"ارائه شده توسط دکتر انوشه رحمانی در تاریخ 98/6/12
سخنرانی دکتر محمدجواد عابدینی، دبیر شاخه انجمن در دانشگاه شیراز و استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی مواد و عمران با موضوع " ویژگی های استاد نمونه آموزشی "، در تاریخ 98/2/14
- فایل مطالب ارائه شده و پاورپوینت سخنرانی دکتر نصرت ا...گرانپایه در نشست"روز آموزش"در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در تاریخ 98/2/14
فایل مطالب ارائه شده و پاورپوینت سخنرانی علمی با عنوان " آموزش محیط زیست و نقش مهندسی محیط زیست در حل چالش‌های زیست محیطی" ارائه شده توسط دکتر مسعود تجریشی در تاریخ 97/11/30
فایل پاورپوینت ارائه شده در جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با عنوان "اثر سنجی علم و فنّاوری به استناد ترازنامه سرمایه های فکری" توسط مهندس ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 97/10/26
فایل پاورپوینت سخنرانی علمی با عنوان "A Pilot Program for the Reign"، ارائه شده توسط دکتر محمد کارآموز در تاریخ 97/9/22 در دومین سمینار بین المللی سازی آموزش عالی (IHES2) در دانشگاه صنعتی شریف
فایل صوتی و اسلاید های سخنرانی علمی با عنوان "آموزش مهندسی؛ طرح مسئله، نقشه راه و گفتمان" ارائه شده توسط دکتر کیومرث جعفر شقاقی در تاریخ 97/08/21
فیلم و پاورپوینت مطالب ارائه شده در میزگرد "دوره های آموزشی سه جانبه: تجربه اخیر صنعت راه آهن ایران و ایتالیا " در تاریخ 97/6/18
فایل پاورپوینت و چکیده سخنرانی علمی با عنوان "دوره مهندسی کامپیوتر همکارانه (تربیت مهندس با تجربه در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد)" ارائه شده توسط جناب آقای دکتر حبیب رجبی مشهدی در تاریخ 97/03/31
آرشیو ::
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.