English

گردهمایی اعضای هیأت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه شهید بهشتی به صورت الکترونیک در تاریخ 99/05/20  برگزار شد. گردهمایی اعضای هیأت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه شهید بهشتی به صورت الکترونیک در تاریخ 99/05/20 برگزار شد.

وبینار با موضوع «روش بازگشتی برای ساختن شبکه های شمارشی» وبینار با موضوع «روش بازگشتی برای ساختن شبکه های شمارشی»

 یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن آموزش مهندسی ایران بصورت الکترونیک در تاریخ  26 تیرماه 99 برگزار شد. یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن آموزش مهندسی ایران بصورت الکترونیک در تاریخ 26 تیرماه 99 برگزار شد.

وبینار با موضوع «اقتصاد نوآوری برای ایران» با حضور دکتر یحیی تابش، استاد دانشگاه صنعتی شریف و استاد مدعو دانشگاه اسنفورد و برکلی وبینار با موضوع «اقتصاد نوآوری برای ایران» با حضور دکتر یحیی تابش، استاد دانشگاه صنعتی شریف و استاد مدعو دانشگاه اسنفورد و برکلی

یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن آموزش مهندسی ایران_ 26 تیرماه 99 یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن آموزش مهندسی ایران_ 26 تیرماه 99

همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19 همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

شیوع کرونا و آموزش مهندسی: دروس تجربی و آزمایشگاهی، پروژه های تجربی و ساخت، ارائه راهکار شیوع کرونا و آموزش مهندسی: دروس تجربی و آزمایشگاهی، پروژه های تجربی و ساخت، ارائه راهکار

IEEE وبینار، با موضوع Avoiding Publishing Misconduct  را برگزار می کند. IEEE وبینار، با موضوع Avoiding Publishing Misconduct را برگزار می کند.

برگزاری وبینار فعالیت های نیمی مشترک در دانشگاه ها: فرصت هاو چالش ها برگزاری وبینار فعالیت های نیمی مشترک در دانشگاه ها: فرصت هاو چالش ها

برگزاری وبینار مهارت های نرم برای دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی برگزاری وبینار مهارت های نرم برای دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی

اولین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای اولین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای

IEEE Iran Section Awards 2020 IEEE Iran Section Awards 2020
:: آرشیو اخبار
برگزاری سخنرانی دکتر سید علی اکبر صفوی با موضوع «تحولات دنیای دیجیتال در راستای آموزش های مهندسی در بستر الکترونیکی»؛ در تاریخ 26 تیرماه 99
فایل صوتی و پاورپوینت سخنرانی با عنوان «آموزش مهندسی تحول گرا و فرایند یاددهی- یادگیری شهروندان با نیازهای ویژه» ارائه شده توسط دکتر علی مقداری و دکتر مینو عالمی در تاریخ 98/11/1
تصاویر ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران
فیلم های پنل های ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران
فایل صوتی سخنرانی با عنوان " مفهوم و جایگاه «صنعت» در اندیشه متفکران مسلمان "ارائه شده توسط دکتر رسول جعفریان در تاریخ 98/10/2
فایل صوتی و پاورپوینت سخنرانی با عنوان " آموزش مهندسی و مدیریت بحران سوانح طبیعی "ارائه شده توسط دکتر مهدی زارع در تاریخ 98/9/27
- فایل صوتی، پاورپوینت و چکیده سخنرانی با عنوان " اقتصاد شهری و مسأله مهندسی از منظر اقتصاد سیاسی "ارائه شده توسط دکتر عباس آخوندی در تاریخ 98/7/30
گزارش نشست " تعامل علوم انسانی و مهندسی" برگزار شده در تاریخ 98/6/11 در فرهنگستان علوم
- فایل صوتی، پاورپوینت و چکیده سخنرانی علمی با عنوان " نقش استاندارد سازی و ارزیابی انطباق در علوم فنی و مهندسی"ارائه شده توسط دکتر انوشه رحمانی در تاریخ 98/6/12
سخنرانی دکتر محمدجواد عابدینی، دبیر شاخه انجمن در دانشگاه شیراز و استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی مواد و عمران با موضوع " ویژگی های استاد نمونه آموزشی "، در تاریخ 98/2/14
آرشیو ::
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.