English

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 6 اسفندماه 99 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 6 اسفندماه 99

فراخوان: دعوت به ارسال مقاله برای انتشار در مجله پژوهش در آموزش مهندسی فراخوان: دعوت به ارسال مقاله برای انتشار در مجله پژوهش در آموزش مهندسی

روایت موفقیت دانشمند زن ایرانی، الهام بخش زنان مهندس جهان روایت موفقیت دانشمند زن ایرانی، الهام بخش زنان مهندس جهان

برگزاری کارگاه آموزشی(برخط) ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، دوشنبه 24 آذر 99 برگزاری کارگاه آموزشی(برخط) ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، دوشنبه 24 آذر 99

گردهمایی به منظور افتتاح کمیته دانشجویی شاخه انجمن در دانشگاه تهران؛ 23 آذر 99 گردهمایی به منظور افتتاح کمیته دانشجویی شاخه انجمن در دانشگاه تهران؛ 23 آذر 99

برگزاری نخستین جلسه کمیته راهبردی هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران؛ 20 آذرماه 99 برگزاری نخستین جلسه کمیته راهبردی هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران؛ 20 آذرماه 99

چهاردهمين كنفرانس ملي و هشتمين كنفرانس بين المللي يادگيري و یاددهی الكترونيكي چهاردهمين كنفرانس ملي و هشتمين كنفرانس بين المللي يادگيري و یاددهی الكترونيكي

از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی: فعالیت آموزشی: یادگیری مشارکتی در محیط آنلاین، چهارشنبه 26 آذرماه 99 از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی: فعالیت آموزشی: یادگیری مشارکتی در محیط آنلاین، چهارشنبه 26 آذرماه 99

میزگرد(وبینار) با موضوع: تحولات آموزش عالی در عصر کرونا: زیرساخت ها و الزامات آموزش مجازی؛ دوشنبه 24 آذرماه 99 میزگرد(وبینار) با موضوع: تحولات آموزش عالی در عصر کرونا: زیرساخت ها و الزامات آموزش مجازی؛ دوشنبه 24 آذرماه 99

وبینار بررسی نقاط قوت و ضعف پیش روی ارتقا اقتصاد دانش بینان در کشور بر اساس معیارهای جهانی اختراع (Global Innovation Index) و جایگاه آموزش مهندسی؛ 17 آذر 99 ساعت 16 وبینار بررسی نقاط قوت و ضعف پیش روی ارتقا اقتصاد دانش بینان در کشور بر اساس معیارهای جهانی اختراع (Global Innovation Index) و جایگاه آموزش مهندسی؛ 17 آذر 99 ساعت 16

برگزاری اولین جشنواره ملی زبان اشاره ایرانی برگزاری اولین جشنواره ملی زبان اشاره ایرانی

کارگاه آموزشی(برخط) ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 24 آذر 99 کارگاه آموزشی(برخط) ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 24 آذر 99
:: آرشیو اخبار
برگزاری وبینار با موضوع « تعارض خانه و کار در شرایط همه گیری کرونا»؛ یکشنبه 16 آذرماه 99
برگزاری وبینار "چالش کاهش ورود دانشجویان فنی و مهندسی در امریکا؛ سیاست­ ها و راهکارها"؛ یکشنبه 18 آبان ماه 99
برگزاری وبینار با موضوع: پیشنهاد برای اجرای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا؛ سه شنبه 15 مهرماه 1399
برگزاری وبینار با موضوع: جهت گیری های جدید مراکز جهانی در عرصه پژوهش در تاریخ 25 شهریورماه 1399
برگزاری میزگرد "بررسی علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش های علوم و مهندسی"؛ 23 شهریورماه 1399
برگزاری وبینار ارزیابی در نظام آموزش مهندسی در ایران: از آرمان تا واقعیت؛ در تاریخ 19 شهریور ماه 99
برگزاری سخنرانی دکتر سید علی اکبر صفوی با موضوع «تحولات دنیای دیجیتال در راستای آموزش های مهندسی در بستر الکترونیکی»؛ در تاریخ 26 تیرماه 99
فایل صوتی و پاورپوینت سخنرانی با عنوان «آموزش مهندسی تحول گرا و فرایند یاددهی- یادگیری شهروندان با نیازهای ویژه» ارائه شده توسط دکتر علی مقداری و دکتر مینو عالمی در تاریخ 98/11/1
تصاویر ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران
مطالب ارائه شده در پنل های کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران
آرشیو ::
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.