English
آرشیو کل اعلانات
فیلم هفتمین پنل پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی با عنوان "پژوهش در آموزش مهندسی در ایران: چالش ها و چشم اندازها" برگزار شده در تاریخ 96/09/02
فیلم ششمین پنل پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی با عنوان "مسائل آموزش مهندسی از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان" برگزار شده در تاریخ 96/09/01
فیلم پنجمین پنل پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی با عنوان "کارآفرینی و آموزش مهندسی" برگزار شده در تاریخ 96/09/01
فایل صوتی گردهمایی "امروز و فردای آموزش مهندسی" برگزارشده توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 97/2/15
فیلم پنجمین سخنرانی کلیدی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی با عنوان "ساختن شبکه متخصصین آموزش عالی: یک دیدگاه مبتنی بر تجاربی در سوئیس" ارائه شده توسط دکتر حجازی در تاریخ 96/09/02
فیلم چهارمین سخنرانی کلیدی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی با عنوان "نقش آموزش های تکمیلی در ارتباط با صنعت" ارائه شده توسط دکتر Sophie Huber Kodbaye در تاریخ 96/09/02
فیلم چهارمین پنل پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی با عنوان "مرور دستاوردها، چالش ها و سیاست ها در زمینه ی آموزش مهندسی در ایران" برگزار شده در تاریخ 96/09/01
فیلم سومین پنل پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی با عنوان "بین المللی سازی آموزش مهندسی، چالش ها و راهکارهای جذب دانشجو" برگزار شده در تاریخ 96/08/30
فیلم سومین سخنرانی کلیدی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی با عنوان "توسعه و پیاده سازی مسائل واقعی در آموزش مهندسی" ارائه شده توسط Professor Lambert در تاریخ 96/09/01
میزگرد "تحول آموزش مهندسی، تجربیاتی از زلزله های اخیر" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 96/11/29 برگزار شد.
فیلم دومین پنل پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی با عنوان "چالش های نظام فعلی آموزش مهندسی در ایران از دیدگاه صنعت" برگزار شده در تاریخ 96/08/30
فیلم دومین سخنرانی کلیدی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی با عنوان " تربیت دانشجویان بهتر در دانشگاه ها " ارائه شده توسط پروفسور کشمیری در تاریخ 96/09/01
فیلم اولین پنل پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی با عنوان "مکاتب آموزش مهندسی در جهان" برگزار شده در تاریخ 96/08/30
فیلم اولین سخنرانی کلیدی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی با عنوان Educating students about Value Creation in the Engineering Enterprise ارائه شده توسط Professor James Trevelyan در تاریخ 96/08/30
فایل پاورپوینت سخنرانی علمی با عنوان 2025Vision of Engineering Education ارائه شده توسط Professor Bert van Wee در تاریخ 96/09/28
فایل پاورپوینت و صوتی سخنرانی علمی با عنوان "آموزش کارآفرینی در رشته های مهندسی؛ تجربیات و روندهای جهانی" ارائه شده توسط جناب آقای دکتر محمدرضا زالی و جناب آقای دکتر سید رضا حجازی در تاریخ 96/09/28
مقالات پنجمین همایش آموزش مهندسی ایران 30 آبان تا 2 آذر ماه 1396 (با تأکید بر بین المللی سازی آموزش مهندسی)
فایل پاورپوینت سخنرانی علمی با عنوان " آموزش مسئله محور" ارائه شده توسط جناب آقای دکتر محمدجواد عابدینی در تاریخ 96/07/12
فایل پاورپوینت و صوتی سخنرانی علمی با عنوان " آموزش های مهارتی و تأثیر آن در اشتغال" ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مسعود شفیعی در تاریخ 96/06/26
فایل پاورپوینت و صوتی سخنرانی علمی با عنوان " بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی : علل و راهکارها " ارائه شده توسط جناب آقای دکتر غلامعلی فرجادی در تاریخ 96/03/04
فایل پاورپوینت سخنرانی علمی با عنوان " آموزش مهندسی: تاریخچه و برخی تحولات جدید " ارائه شده توسط جناب آقای دکتر علی اشرفی زاده در تاریخ 96/02/14
فایل پاورپوینت و صوتی سخنرانی علمی با عنوان " برنامه توسعه انرژی های تجدید پذیر در کشورهای پیشرو و منطقه با اهداف توسعه پایدار " ارائه شده توسط جناب آقای دکتر محمود یعقوبی در تاریخ 95/09/24
فایل پاورپوینت و صوتی سخنرانی علمی با عنوان " تشدید طوفان هاي گرد و غبار، چالش مهم زیست محیطی دهه اخیر در غرب آسیا و ایران" ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ضیاءالدین شعاعی در تاریخ 95/06/28
فایل پاورپوینت و صوتی سخنرانی علمی با عنوان "آب و آینده ایران" ارائه شده توسط جناب آقای دکتر رضا مکنون در تاریخ 95/03/06
فایل صوتی و پاورپوینت سخنرانی علمی با عنوان "تغییرات اقلیم واثرات رژیم حقوقی توافقنامه پاریس بر توسعه و منافع ملی" توسط جناب آقای دکتر مجید شفیع پور در تاریخ 94/12/13
مقالات چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی 19 و 20 آبان 1394 (با تکیه بر فناوری های نوین یادگیری)
فایل صوتی و متن سخنرانی علمی با عنوان " آموزش مهندسی و اقتضائات صنعت و اقتصاد امروز" توسط جناب آقای مهندس فلاح در تاریخ 94/06/19 در فرهنگستان علوم
فایل پاورپوینت و صوتی و متن سخنرانی علمی با عنوان "مرور کلی بر سیستم آموزش مداوم حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش مهندسی" توسط جناب آقای دکتر آیین محمدی در تاریخ 94/2/31
فایل پاورپوینت و فایل صوتی سخنرانی پروفسور تریولیان در زمینه آموزش مهندسی برگزار شده در تاریخ 93/11/26 در دانشگاه تهران
فایل پاورپوینت، فایل صوتی و متن سخنراني علمي با عنوان "مسئولیت های اجتماعی نظام مهندسی کشور" توسط جناب آقای دکتر سعید معیدفر در تاریخ 93/10/11 در فرهنگستان علوم
فایل پاورپوینت و فایل صوتی سخنرانی آقای دکتر محمد کارآموز با عنوان " تقویت انگیزه در دانشجو و استاد: کلیدی برای افزایش کیفیت آموزش مهندسی"در تاریخ 93/07/03 در فرهنگستان علوم
فایل پاورپوینت و متن سخنرانی آقای دکتر فراستخواه با عنوان " دانشگاه و یک انقلاب کپرنیکی دیگر " در تاریخ 92/11/24
سخنرانی علمی با عنوان "آموزش مهندسی در راه توسعه ملی" در روز پنجشنبه مورخ 93/04/05 برگزار شد.
میزگرد "گذار از توسعه کمی به توسعه کیفی در آموزش مهندسی" در تاریخ 1393/03/29 برگزار شد. (ادامه خبر به همراه فایل های پاوپوینت سخنرانی و تصاویر میزگرد)
میزگرد با عنوان "گذار از توسعه کمی به توسعه کیفی در آموزش مهندسی" در تاریخ 93/03/29 برگزار خواهد شد.
سخنرانی علمی با عنوان " آموزش مهندسی در راه توسعه ملی " توسط جناب آقای دکتر افشاری در روز پنجشنبه مورخ 93/04/05 برگزار خواهد شد.
سخنرانی علمی با عنوان "دانشگاه و یک انقلاب کپرنیکی دیگر" توسط جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه در روز پنجشنبه مورخ 92/11/24 برگزار شد.
سخنرانی جناب آقای دکتر معماریان با عنوان"ضرورت توجه بیشتر به تفکر خلاق درآموزش مهندسی ایران" در روز پنجشنبه مورخ92/09/28 برگزار شد.
سخنرانی جناب آقای دکتر توفیقی در سومین کنفرانس آموزش مهندسی با عنوان آسیب شناسی توسعه کمی آموزش مهندسی و چالش تضمین کیفیت
مقالات سومین کنفرانس آموزش مهندسی 8 و 9 آبان 1392 (آموزش مهندسی برپایه توسعه پایدار)
مقالات دومین کنفرانس آموزش مهندسی 10 و 11 آبان 1390 (با نگرشی به آینده)
مقالات اولین کنفرانس آموزش مهندسی در 1404 22 و 23 اردیبهشت 1388
آرشیو ::
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.