English
مشاهده خبر
هشتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 96/03/04برگزار شد.

هشتمین مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنج شنبه مورخ  96/03/04 از ساعت 10 الی 11 در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد و با توجه به حد نصاب رسیدن اعضاء، رسمیت یافت. در این جلسه اهم فعالیت های انجمن در سال 95 توسط آقای دکتر رضا فرجی دانا ریاست انجمن، ارائه و موارد زیر به تصویب رسید.

1.گزارش عملکرد انجمن در سال گذشته مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت. (پیوست

2. گزارش عملکرد و تراز مالی (منابع و مصرف) انجمن ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت. 

3.  افزایش 20 درصد به حق عضویت اعضای حقیقی پیوسته و ثابت ماندن حق عضویت دانشجوئی و عضویت حقوقی در سال 96 به تصویب رسید. (پیوست)

3. برنامه اجرایی انجمن در سال 96 مطرح شد و به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. 

 

   

 

 

تعداد بازدید : 741
تاریخ انتشار : 1396/03/06 - 15:23
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.