English
مشاهده خبر
گزارش طرح پژوهشی تجربه های تدریس در آموزش مهندسی ایران با تدوین دکتر عباس بازرگان، انتشار یافت.

به منظور مستند کردن تجربه های با ارزش تدریس اعضای هیأت علمی مهندسی، دکتر بازرگان، استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران، به عنوان مجری این طرح پژوهشی، تدوین مجموعه ای تحت عنوان تجربه های تدریس در آموزش مهندسی را مطرح کردند که با موافقت دکتر فرجی دانا و با همکاری دبیرخانه انجمن، اقدام به گردآوری این تجربیات از اساتید دانشکده های مهندسی دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز گردید. برای این منظور از 96 استاد که سابقه تدریس بیش از 20 سال داشته و تجربه تدریس ایشان در آن دانشگاه، مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است، درخواست شد تا تجربه های تدریس خود را در قالب چارچوب سوالات مطرح شده توسط مجری طرح پاسخ دهند. از این میان 17 نفر از اساتید پاسخ های خود را به انجمن ارسال کردند که نام آنها در انتهای این گزارش آمده است. هدف غائی از تهیه این مجموعه، تبادل تجربه میان اعضای هيأت علمی آموزش مهندسی و ارتقای کیفیت نظام آموزش مهندسی است. 

 

عناوین بخش های این طرح عبارتند از:

بخش 1: مقدمه 

بخش 2: روایت های تجربه تدریس در آموزش مهندسی 

بخش 3: نکته های برگزیده از تجربه های روایت شده 

بخش 4: نگاهی به نظریه های زیربنایی و رویکردهای یاددهی- یادگیری 

بخش 5: کاربرد رویکردهای یاددهی-یادگیری در آموزش مهندسی 

 

دانلود گزارش

تعداد بازدید : 1924
تاریخ انتشار : 1396/10/30 - 14:57
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.