English
مشاهده خبر
مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیشین هیأت مدیره انجمن، درجلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی مورخ 97/10/26 در خصوص "اثر سنجی علم و فنّاوری به استناد ترازنامه سرمایه های فکری" سخنرانی فرمودند.

مهندس ابراهیم ابطحی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیشین هیأت مدیره انجمن، درجلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی مورخ 97/10/26 در خصوص "اثر سنجی علم و فنّاوری به استناد ترازنامه سرمایه های فکری" سخنرانی فرمودند. مشروح سخنرانی ایشان را می توانید از اینجادریافت کنید.

تعداد بازدید : 230
تاریخ انتشار : 1397/12/04 - 8:39
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.