English
مشاهده خبر
 فعالیت های شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران در اسفندماه

 شورای شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران در اسفند ماه جلسات به شرح زیر را داشته است:

جلسه با دکتر واحدی معاون آموزشی دانشگاه 14 اسفند

جلسه با دکتر ذاکری ریاست دانشگاه 15 اسفند

جلسه با دکتر نوری دبیر دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه 19 اسفند

جلسه با دکتر عطایی رئیس شاخه 25 اسفند

 

بر اساس جمعبندی نظرات اعضای این شاخه، محورهای فعالیت شاخه در سال 1398  به شرح زیر تعیین شد:

محور اول:  

اظهار نظر و ارائه پیشنهاد روی آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی دانشگاه و ایده پردازی پیرامون مراسم های مرتبط (مسئول: دکتر خیرالدین)

محور دوم:  

پژوهش در آموزش مهندسی (روش های نوین آموزش، روش های موثر ارائه، نحوه اداره کلاس، نحوه ارزیابی، نحوه برگزاری کارگاه و آزمایشگاه، کاربرد درس های علوم پایه در رشته ها و غیره ) (مسئول: دکتر قنبری)

محور سوم:  

گفتگو و مصاحبه با استادان شاخص آموزشی دانشگاه (مسئول: دکتر تقی زاده)

 

همچنین وبگاه شاخه به نشانی isee.iust.ac.ir  ایجاد و قرارشد معرفی شاخه، استادان شاخص آموزشی، پژوهش در آموزش مهندسی، اخبار شاخه و پیوندهای مفید به وبگاه، اضافه شود.

 

ضمناً مقرر شد کمیته دانشجویی شاخه زیر نظر دکتر تقی زاده با رعایت آیین نامه انجمن، تشکیل و در انجام فعالیت های شاخه از کمک آنها، استفاده شود. 

 

  

 
تعداد بازدید : 263
تاریخ انتشار : 1397/12/26 - 12:8
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.