English
مشاهده خبر
 نشست "روز آموزش" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 98/02/14برگزار شد.

نشست " روز آموزش " با هدف ارائه تجربه های نوآورانه آموزشی برای بهبود کیفیت آموزش در روز 14 اردیبهشت ماه در دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. در این نشست 4 ساعته تعدادی از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به شرح پیوست به ارائه تجربیات بسیار ارزنده آموزشی خود پرداختند. این نشست به دعوت دکتر محمود احمدیان رئیس مرکز ارتقای فرایندهای یاددهی-یادگیری ورئیس شاخه انجمن در دانشگاه و با حضور دکتر علی اشرفی زاده معاون آموزشی دانشگاه و نایب رئیس هیأت مدیره انجمن و دکتر حسین معماریان عضو هیأت مدیره انجمن برگزار گردید.

مشروح هریک از تجربیات ارزنده آموزشی ارائه شده به تدریج در سایت و خبرنامه های آتی انجمن، درج خواهد شد.

 

   

 

تعداد بازدید : 221
تاریخ انتشار : 1398/02/17 - 6:12
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.