English
مشاهده خبر
برگزاری دومین نشست ارائه تجربیات موفق آموزشی توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 98/03/27

دومین نشست ارائه تجربیات موفق آموزشی، 27 خردادماه در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ارائه شد. این نشست که به دعوت دکتر احمدیان، رئیس مرکز ارتقای فرایندهای یاددهی-یادگیری و رئیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد، تعدادی از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به ارائه مطالب ارزنده خود پرداختند. دکتر علی اشرفی زاده، دکتر عباس بازرگان و دکتر حسین معماریان  از اعضای هیأت مدیره انجمن، ضمن حضور در این نشست مطالب ارائه شده را جمع بندی و نتیجه گیری کردند. 

 
تعداد بازدید : 155
تاریخ انتشار : 1398/03/30 - 20:17
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.