English
مشاهده خبر
دومین نشست اعضای شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت؛ تاریخ 98/4/4

دومین نشست اعضای شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران، در تاریخ ۴ تیر ۹۸ و با سخنرانی دو استاد سرآمد آموزشی این دانشگاه برگزار شد.

ابتدا، دکتر ناصر مزینی، دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و معاون فن آوری مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران، مطالب خود را بیان کردند.ایشان در ارائه خود، با عنوان "عوامل موثر در آموزش" تئوری های یادگیری رفتارگرایی، شناخت گرایی و سازه گرایی را مرور کردند. در ادامه هم سبکهای یادگیری دانشجویان را بیان کردند و به نتایج تحقیقات در خصوص تاثیر عوامل فرهنگی بر اثربخشی آموزش اشاره نمودند.ایشان همچنین تاثیر زمان و طول آموزش بر اثربخشی آن را مورد بحث قرار دادند.

به عقیده ایشان، کلید موفقیت در امر آموزش، تعداد فعالیتهای رفت و برگشتی بین استاد و دانشجو مثل تمرین، کوئیز و امتحان است و جهت تحقق آن باید از کمک دستیاران آموزشی TA بهره برد.  ایشان همچنینالگوی تدریس را بصورت تعیین اهداف آموزشی، ارزشیابی تشخیصی دانش پیشین یادگیرندگان، ارائه درس، ارزشیابی تکوینی با تمرین و امتحان کلاسی و ارزشیابی مجموعی با امتحانات پایانی برای سنجش تحقق هدف، تبیین کردند.

در ادامه نیز، دکترهانیه صنایعیان، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی به بیان تجارب خود در خصوص آموزش موفق پرداختند

 

            

تعداد بازدید : 205
تاریخ انتشار : 1398/04/24 - 10:3
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.