English
مشاهده خبر
تدوین ویژه نامه ای پیرامون آموزش: علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی؛ فرهنگستان علوم

با توجه به کاهش شدید استقبال دانش آموزان از علوم و رشته های مهندسی در کشور، رشد قابل ملاحظه فناوری های جدید در دنیا ، انقلاب صنعتی چهارم که مبتنی بر دیجیتالی شده استوار است، توسعه گروه های جدید میان رشته ای در مهندسی و جایگاه ارزشمند علوم در رشته های مختلف مهندسی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران در نظر دارد با توجه به پیشنهاد ات دریافت شده از طرف همکاران دانشگاهی ویژه نامه ای پیرامون آموزش : علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی منتشر نماید. بدینوسیله از صاحبنظران و اساتید محترم دعوت میشود مقاله پژوهشی خود را در هر زمینه مرتبط با عنوان فوق در وبگاه فصلنامه به آدرس http://ijee.ac.ir/ بار گذاری نمایید. امید است در صورت امکان مقاله ها ابتدا در یک گرد همایی نیمروز در فرهنگستان علوم ارائه و جمعبندی شده و به اطلاع مسئولین مربوط رسانیده شود.  همچنین مقاله ها در وبگاه فصلنامه به صورت بر خط منتشر می شود.

تعداد بازدید : 37
تاریخ انتشار : 1398/08/04 - 12:31
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.