English
مشاهده خبر
ارتباط دانشگاه و صنعت، چالش ها و راهکارها؛ تدوین کننده: دکتر حسین معماریان

ارتباط دانشگاه و صنعت، چالش ها و راهکارها

تدوین کننده: دکتر حسین معماریان

ویژه دهمین سال تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران

 

 " همچنان که کالای تولید شده در یک کارخانه باید رضایت مصرف کنندگان را بهدست آورد، تا استمرار فعالیت و رشد کارخانه تضمین شود؛ محصولات دانشگاه، یعنی دانش آموختگان و علم تولید شده، نیز باید بتوانند خواستههای صنایع، دستگاه‌های اجرایی و بنگاهها را، که مصرف کننده تولیدات دانشگاه هستند، برآورده نمایند. لذا تعامل و ارتباط پویا و دائمی بین تولید کننده و مصرف کننده بسیار حیاتی است. آیا چنین ارتباطی دو سویه، بین دانشگاه و صنعت، در کشور ما وجود دارد؟ اگر از استادان و مدیران یک دانشکده فنی و مهندسی سوال شود که دانش آموختگان (محصولات) چند سال گذشته شما در کجا جذب شده اند؛ یا اینکه در محیط کارشان بهچه تواناییهایی نیاز دارند که در دانشگاه آموزش داده نمی شود، پاسخ روشن و قانع کنندهای ارایه نمیشود. از سوی دیگر، ارباب صنعت و دولت و جامعه نیز بهاین سوال که تواناییهای دانشگاه چیست و چه کمکهایی میتواند در جهت پیشبرد اهداف آنها داشته باشد؛ اغلب پاسخ درخوری ندارند."  ادامه

 

تعداد بازدید : 145
تاریخ انتشار : 1398/08/06 - 11:38
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.