English
مشاهده خبر
فراخوان اشتراك تجربیات یاددهی-یادگیري،درآموزش مهندسی

 

فراخوان

اشتراك تجربیات یاددهی-یادگیري، درآموزش مهندسی

 

آموزش عالی مهندسی در ایران، در بیش از هشت دهه که از عمر آن می‌گذرد، فراز و فرودهاي چندي را پشت سر گذارده است. در دهۀ گذشته، آموزش عالی مهندسی گسترش فراوانی یافت، به‌نحوي که در سال 1392 تعداد دانشجویان به 4/1 میلیون و تعداد اعضاي هیأت علمی به 14000 رسید. این گسترش بی‌سابقه و در زمانی کوتاه، چالش‌هاي متعددي را به‌وجود آورد. این امر در دوره‌اي اتفاق افتاد که آموزش مهندسی در سطح جهان، به دستاوردهاي با ارزشی در زمینۀ یاددهی-یادگیري و ارتقاي کیفیت آموزش، دست یافت.

در کشور ما، تجربه‌هاي نوین آموزشی، معمولاً به‌طور فردي صورت گرفته و برخی از استادان (جوان و یا باتجربه)، با به‌کارگیري روش‌هاي خلاقانه، براي حفظ و ارتقاي کیفیت آموزش مهندسی، اقدام نموده‌اند. در عین حال، نبود ارتباط سازنده اغلب باعث می‌شود که حتی اعضاي هیأت علمی یک گروه آموزشی نیز از دستاوردهاي آموزشی با ارزش همکارانشان بی‌اطلاع بمانند. خوشبختانه، به‌تازگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز برخی دانشگاه‌های کشور اقداماتی را به‌منظور ارج گذاری به‌فعالیت‌های کیفی آموزشی، از طریق تدوین قوانین و مقررات مرتبط با سنجش عملکرد اعضای هیأت علمی و دانشگاه‌ها، انجام داده‌اند که می‌تواند به ‌ترغیب استادان و ارتقای کیفیت آموزش عالی بیانجامد. در همین راستا، اخیراً فعالیت‌های امیدبخشی در برخی دانشگاه‌های کشور برای تبادل و به اشتراک گذاری تجربیات آموزشی اعضای هیأت علمی، صورت گرفته است. از جمله، در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ابتدا جلساتی برای استفاده از تجارب استادان پیشکسوت و سپس جلساتی برای تبادل نظرات و تجربیات آموزشی بین اعضای هیأت علمی تشکیل شد؛ که از محتوای بسیار خوبی برخوردار بوده و به‌ویژه مورد استقبال و استفاده استادان جوان قرار گرفت.

با توجه به‌مراتب فوق و به‌منظور توسعه و تداوم فعالیت‌های مذکور، کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در نظر دارد تا با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران و شاخه‌های این انجمن در دانشگاه‌های کشور، نسبت به‌گردآوری تجربیات آموزش مهندسی اعضای هیأت علمی اقدام نموده و نمونه‌هاي برگزیدة آنها را برای استفاده عموم منتشر نماید. در همین راستا از اعضای هیأت علمی علاقه­مند دعوت می‌شود که چکیدة یک تجربۀ موفق فردي یا گروهی خود در آموزش مهندسی را، به‌صورت یک متن تایپ شدة حداکثر یک صفحه‌اي یا یک ویدئوي حداکثر 5 دقیقه‌ای، تا تاریخ  اول بهمن 1398 به روش مورد اشاره در انتهای این فراخوان ارسال نمایند. تجربیات و دستاوردهاي منتخب، مورد قدردانی قرارگرفته و درسطح ملی به‌اشتراك گذارده خواهد شد و در انتخاب آموزشگران برجسته نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تجربیات آموزشی ارسالی می‌تواند در زمینه‌های مختلف مرتبط با آموزش مهندسی، از جمله موارد زیر باشد:

1.تجربیات موفق یاددهی-یادگیري در مهندسی

2.روش‌هاي دانشجو محور و یادگیري فعال

3.سنجش میزان یادگیري

4.ارتقاء انگیزه دانشجویان براي یادگیري

5.پیامدهاي یادگیري درآموزش مهندسی

6.ارتقاي کیفیت آموزش مهندسی

7.برنامه ریزي درسی در آموزش مهندسی

8.برقراري ارتباط سازنده با دانشجویان

9.تعامل با همکاران و مدیریت مرکز آموزشی

10.آموزش برخط رشته‌هاي مهندسی

11.نهاد سازي براي ارتقاء کیفیت در آموزش مهندسی

12.پژوهش در آموزش مهندسی

13.تولید و استفاده از تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی (واقعی و مجازی)

14.ارتباط با صنعت و کارآموزي‌ها

15.آموزش سبز (توجه به محیط زیست)

16.آموزش استانداردها در برنامه‌های آموزش مهندسی

17.رعایت اخلاق آکادمیک در آموزش مهندسی

18.شناسایی و آموزش کدهای اخلاقی مرتبط با موضوعات و فناوری‌های جدید

... و زمینه‌های مرتبط دیگر

 

 

             دکتر حسین معماریان                                                                                   دکتر رضا فرجی دانا

  رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی                                                  رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران

 

 

طریقه ارسال تجربه

ارسال متن تایپ شده حداکثر یک صفحه ای به ایمیل کرسی: ucee@ut.ac.ir

یا

ارسال ویدئوی حداکثر 5 دقیقه ای از طریق واتس آپ به شماره همراه انجمن: 09353631665

لطفاً در صورت ارسال ویدئو از طریق واتس آپ، با ایمیل ما را مطلع فرمایید.

شماره های تماس کرسی و انجمن جهت هرگونه سوال بدین شرح است: 88992215، 88953188

 

دانلود متن فراخوان

تعداد بازدید : 362
تاریخ انتشار : 1398/09/05 - 11:29
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.