انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir News Rss File حضور دبیرخانه انجمن در "شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران"در تاریخ 29 دی ماه 1397 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2198 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2198 جلسه مجمع عمومی اعضاء شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز یکشنبه 97/10/23 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2197 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2197 سومین نشست "تجربه های آموزش مهندسی" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 97/10/22برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2196 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2196 میزگرد "تجربه های آموزشی" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 97/10/15برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2194 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2194 انجمن آموزش مهندسی ایران، کارگاه آموزشی مهارت های پیشرفته ارزیابی آموزش مهندسی را در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه 1397 در دانشگاه تهران برگزار می کند. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2192 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2192 حضور دبیرخانه انجمن در "پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز"در تاریخ 28 آذر ماه 1397 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2191 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2191 حضور دبیرخانه انجمن در "نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات ( IST2018)" در تاریخ 26 آذر ماه 1397 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2190 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2190 دومین سمینار بین المللی سازی آموزش عالی (IHES2)، در تاریخ 97/09/22 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2188 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2188 برگزاری "اولین نشست تجربه های آموزش مهندسی" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1189 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1189 انتصاب جناب آقای دکتر محمد ایزدی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، به سمت "مدیر امور آموزشی انجمن آموزش مهندسی ایران" http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1188 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1188 دریافت نشان دهخدا برای کتاب "نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی" دکتر عباس بازرگان بازرس انجمن آموزش مهندسی ایران و دکتر مقصود فراستخواه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1187 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1187 برگزاری سخنرانی های تخصصی در دانشگاه شیراز در تاریخ 97/09/12 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1186 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1186 "دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملّی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی" در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شیراز از تاریخ 21-22 خرداد ماه 1398 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1185 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1185 تصویب پیشنهاد دکتر علی مقداری، عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران در خصوص راه اندازی واحد بین الملل فرشتگان http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1184 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1184 کسب رتبه A توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در فرایند ارزیابی عملکرد انجمن ها در سال 1396 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1183 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1183 برنامه سخنرانان برجسته انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1182 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1182 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در "سیزدهمین سمینار بین المللی علم و فناوری پلیمر" که در تاریخ 29 آبان ماه 1397 برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1180 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1180 انجمن آموزش مهندسی ایران، سخنرانی علمی با عنوان " آموزش مهندسی؛ طرح مسئله، نقشه راه و گفتمان" را توسط جناب آقای دکتر کیومرث جعفر شقاقی در تاریخ 97/8/21 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1179 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1179 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در "سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران" که در تاریخ 1 آبان ماه 1397 برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1178 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1178 اولین گردهمایی مشترک اعضای کمیته های انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنجشنبه مورخ 97/7/5 در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1177 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1177 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در "هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی"که در تاریخ 17 مهرماه 1397 برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1176 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1176 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در"دهمین کنفرانس ملی بتن و شانزدهمین همایش روز بتن" که در تاریخ 97/07/15 برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1175 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1175 "دومین کنفرانس پایان نامه (دفاع متمرکز از پروژه های کارشناسی ارشد) " از تاریخ 20 الی 25 شهریور ماه 1397 در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار گردید. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1173 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1173 انجمن آموزش مهندسی ایران، میزگرد تخصصی با عنوان " دوره های آموزشی سه جانبه: تجربه اخیر صنعت راه آهن ایران و ایتالیا " را در روز یکشنبه مورخ 97/6/18 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1168 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1168 برگزاری "ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک" در تاریخ 8 و 9 اسفند ماه 1397 به میزبانی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1172 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1172 انتشار خبر عضویت انجمن آموزش مهندسی ایران در شماره جدید بولتن IFEES http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1170 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1170 فراخوان مشاركت اعضاي انجمن آموزش مهندسي ايران در فعاليت هاي كميته هاي انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1169 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1169 تصویب ایجاد شاخه انجمن در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1167 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1167 نشست انجمن با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به منظور ایجاد شاخه در آن دانشگاه در تاریخ 97/4/23 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1166 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1166 نشست انجمن با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به منظور ایجاد شاخه در آن دانشگاه در تاریخ 97/4/23 مدرسه تابستانی توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1164 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1164 تعیین سمت در چهارمین دوره هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1163 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1163 برگزاری دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی، 2 الی 5 تیر ماه در پردیس دو دانشکده های فنی دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1161 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1161 نتایج انتخابات دوره چهارم هیأت مدیره و بازرسان و مصوبات مجمع عمومی نوبت دوم انجمن- 31 خردادماه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1160 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1160 دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی- 2 الی 5 تیر برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1159 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1159 شرکت در فرایند ارزیابی عملکرد انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1158 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1158 بررسی موضوع ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1157 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1157 سخنرانی علمی با عنوان " دوره مهندسی کامپیوتر همکارانه" توسط جناب آقای دکتر حبیب رجبی مشهدی در تاریخ 97/3/31 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1156 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1156 نهمین مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنجشنبه مورخ 97/3/31 در فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1155 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1155 سخنرانان برجسته انجمن آموزش مهندسی ایران -1397-1398 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1154 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1154 نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1153 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1153 انجمن آموزش مهندسی ایران عضو سطح برنز "اتحادیه بین المللی انجمن های آموزش مهندسی (IFEES)" شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1151 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1151 انجمن آموزش مهندسی ایران، گردهمایی با عنوان " امروز و فردای آموزش مهندسی" را در روز شنبه مورخ 97/02/15 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1150 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1150 انتصاب جناب آقای دکتر علی مقداری، استاد دانشگاه صنعتی شریف، به سمت دبیر "مجله بین المللی" در حال تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1149 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1149 انتصاب جناب آقای دکتر نصرت اله گرانپایه، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به سمت دبیر "برنامه سخنرانان برجسته" انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1148 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1148 بیانیه پنجمین همایش بین ‏المللی آموزش مهندسی ایران با تکیه بر بین ‏المللی سازی آموزش http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1147 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1147 بیانیه انجمن آموزش مهندسی ایران پیرامون تحول آموزش مهندسی با رویکرد آموزش مهارتی و ایجاد اشتغال http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1144 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1144 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن، در "دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت " شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1146 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1146 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن، در "بیستمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اقتصاد مقاومتی و تولید _ اشتغال " شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1145 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1145 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در "هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران " شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1143 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1143 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در "چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع " شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1142 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1142 انجمن آموزش مهندسی، میزگرد تخصصی با عنوان " تحول آموزش مهندسی، تجربیاتی از زلزله‏ های اخیر" را در روز یکشنبه مورخ 96/11/29 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1141 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1141 گزارش طرح پژوهشی تجربه های تدریس در آموزش مهندسی ایران با تدوین دکتر عباس بازرگان، انتشار یافت. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1139 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1139 سخنرانی دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران در همایش «آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی» در دانشگاه علم وصنعت ایران در تاریخ 96/10/25 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1138 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1138 نشست انجمن با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور ایجاد شاخه در آن دانشگاه در تاریخ 96/10/19 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1137 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1137 دستورالعمل "برنامه سخنرانان برجسته" انجمن آموزش مهندسی ایران مصوب در جلسه هیأت مدیره انجمن مورخ 96/10/12 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1134 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1134 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در سومین کنفرانس ملی "شهر سایبری" شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1133 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1133 انجمن آموزش مهندسی_شاخه دانشگاه شیراز، سخنرانی های علمی با عناوین 2025Vision of Engineering Education و New Trends in Engineering Education in Canadian Universities را برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1132 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1132 تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1131 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1131 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در کنگره بین المللی "اخلاق در علوم و فناوری" شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1130 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1130 سخنرانی علمی با عنوان " آموزش کارآفرینی در رشته های مهندسی؛ تجربیات و روندهای جهانی" توسط جناب آقای دکتر محمدرضا زالی در روز سه شنبه مورخ 96/09/28 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1129 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1129 اطلاعات کاربردی برای پژوهشگران در حوزه آموزش مهندسی، ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1128 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1128 گزارش تلویزیونی از پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1127 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1127 برنامه کارگاه های پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1125 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1125 مقالات ارائه شفاهی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1124 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1124 حضور دکتر اشرفی زاده دبیر پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در برنامه تلویزیونی چرخ http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1123 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1123 چاپ مقالات منتخب پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در فصلنامه آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1122 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1122 انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه "نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن" که از تاریخ 15 الی 16 مهرماه 1396 در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1120 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1120 دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=119 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=119 انجمن آموزش مهندسی_ شاخه شیراز، سخنرانی علمی با عنوان آموزش مسئله محور را توسط جناب آقای دکتر محمدجواد عابدینی در روز چهارشنبه مورخ 96/07/12 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=120 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=120 تدوین طرح تجربه های تدریس http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=118 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=118 تشکیل کارگروه "پایش دستاوردها "در انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=117 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=117 اعطاي جایزه به برترین مقاله دانشجویی در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=116 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=116 حمایت از رساله های دکتری در زمینه آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=115 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=115 انتشار مجله بین المللی آموزش مهندسی توسط انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=114 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=114 تهیه سند راهبردی و برنامه پنج ساله انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=113 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=113 برگزاری نشست هماهنگی میزگردهای پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=112 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=112 سخنرانی علمی با عنوان " آموزش های مهارتی و تأثیر آن در اشتغال" توسط جناب آقای دکتر مسعود شفیعی در روز یکشنبه مورخ 96/06/26 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=111 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=111 شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی 1397-1396 بنیاد ملی نخبگان http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=110 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=110 تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=109 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=109 ثبت نام و پرداخت هزینه شرکت در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=108 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=108 تمدید مهلت ارسال مقالات به پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=106 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=106 هشتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 96/03/04برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=104 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=104 دومین جلسه کمیته راهبردی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی در ایران در روز پنجشنبه مورخ 96/03/04 در فرهنگستان علوم برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=103 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=103 فراخوان شورای انجمنهای علمی ایران برای طراحی چهار پروژه اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=102 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=102 اهم فعالیت های انجمن آموزش مهندسی ایران در سال 1395 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=101 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=101 شاخه دانشگاه شیراز انجمن آموزش مهندسی ایران، سخنرانی علمی با عنوان "مبانی و روش هاي نو در آموزش مهندسی" را در تاریخ 96/03/01 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=100 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=100 سخنرانی علمی با عنوان " بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی : علل و راهکارها" توسط جناب آقای دکتر غلامعلی فرجادی در تاریخ 96/03/04 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=99 برگزاری سخنرانی علمی با عنوان آموزش مهندسی: تاریخچه و برخی تحولات جدید در روز پنج شنبه مورخ 96/02/14 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=98 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=98 برگزاری مجموعه نشست های تخصصی آموزش مهندسی در دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز با همکاری شاخه دانشگاه شیراز انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=97 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=97 برگزاری هشتمین مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنج شنبه مورخ 96/03/04 در فرهنگستان علوم http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=96 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=96 پیام تسلیت هیأت مدیره و کمیته های انجمن آموزش مهندسی ایران به مناسبت درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای دکتر فرجی دانا http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=95 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=95 موافقت با درخواست تشکیل شاخه انجمن در دانشگاه شیراز http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=94 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=94 کارگاه آموزشی " روش های تحقیق در آموزش مهندسی" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 96/01/26 در دانشگاه تهران برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=93 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=93 آئین نامه ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه ها http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=91 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=91 بیانیه انجمن آموزش مهندسی ایران پیرامون تحول آموزش مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=90 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=90 کارگاه آموزشی روش های تحقیق در آموزش مهندسی در روز شنبه 26 فروردین ماه سال 96 توسط جناب آقای دکتر عباس بازرگان، برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=89 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=89 بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران، نشست "ضرورت ها و الزامات پژوهش در آموزش مهندسی رایانه" مورخ 95/12/21 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=88 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=88 سمینار بین المللی با عنوان فناوری اطلاعات در شبکه های هوشمند انرژی مورخ 95/12/16 در دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=87 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=87 چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی 19-20 اردیبهشت ماه 1396 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=86 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=86 مراسم گرامیداشت "روز جهانی آینده" مورخ 95/12/11 در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=85 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=85 تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=84 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=84 انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه کنگره " علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران" که از تاریخ 26 الی 27 بهمن ماه 1395 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=83 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=83 سخنرانی علمی با عنوان " انسان، تغییر اقلیم و استراتژی های توسعه سبز" توسط جناب آقای دکتر بهرام طاهری در تاریخ 95/12/08 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=82 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=82 کارگاه آموزشی " تدارک تدریس هدفدار" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/11/05 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=79 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=79 کارگاه آموزشی "سنجش دستاوردهای یادگیری" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/10/15 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=77 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=77 تخفیف خرید کتاب، از موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=75 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=75 حضور یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی در نشست مشورتی کشورهای آسیائی درباره منابع آموزشی باز (OER) http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=74 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=74 حضور انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه اولین همایش بین المللی" آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت سازی" در دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=73 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=73 سخنرانی علمی با عنوان " برنامه توسعه انرژی های تجدید پذیر در کشورهای پیشرو و منطقه با اهداف توسعه پایدار" توسط جناب آقای دکتر محمود یعقوبی در تاریخ 95/09/24 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=72 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=72 کارگاه آموزشی تدارک تدریس هدفدار توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/09/03 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=71 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=71 امکان حضور اعضای انجمن در برنامه "صفر تا صد" گروه دانش شبکه 4 سیما http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=70 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=70 کارگاه آموزشی سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی، در تاریخ 95/08/22 توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=69 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=69 امضای تفاهم نامه فی مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب در دانشگاه تهران و انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=68 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=68 تخفیف خرید کتاب، از موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=67 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=67 سخنرانی علمی با عنوان "تشدید طوفان های گرد و غبار، چالش مهم زیست محیطی دهه اخیر در غرب آسیا و ایران" توسط جناب آقای دکتر ضیاءالدین شعاعی در تاریخ 28/06/95 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=64 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=64 کارگاه آموزشی سنجش دستاوردهای یاددهی - یادگیری توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/03/12 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=63 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=63 هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 95/03/06برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=61 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=61 سخنرانی علمی با عنوان " آب و آینده ایران " توسط جناب آقای دکتر رضا مکنون در تاریخ 95/03/06 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=56 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=56 برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن در روزپنج شنبه مورخ 95/03/06 ساعت 10 الی 11 در فرهنگستان علوم http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=55 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=55 اولین جلسه کمیته راهبردی پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی در ایران در روز پنجشنبه مورخ 95/02/23 در فرهنگستان علوم برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=58 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=58 سخنراني علمي با عنوان "تغييرات اقليم و اثرات رژیم حقوقي توافقنامه پاريس بر توسعه و منافع ملي" توسط جناب آقای دکتر مجيد شفيع پور در تاريخ 94/12/13 برگزار خواهد شد http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=54 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=54 مجمع عمومی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 94/06/19 در فرهنگستان علوم برگزار گردید و اعضای هیأت مدیره جدید انتخاب شدند. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=52 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=52 . سخنرانی علمی با عنوان" آموزش مهندسی و اقتضائات صنعت و اقتصاد امروز" توسط جناب آقای مهندس فلاح، در تاریخ ۹۴/۰۶/۱۹ برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=51 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=51 . سخنرانی علمی با عنوان" مرور کلی بر سیستم آموزش مداوم حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش مهندسی" توسط جناب آقای دکتر آئین محمدی، در تاریخ 94/02/31 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=50 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=50 . دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی در تاریخ 23 و 24 اردیبهشت http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=49 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=49 . سخنرانی علمی در زمینه آموزش مهندسی توسط پروفسور تریولیان در تاریخ 93/11/26 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=47 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=47 . برگزاری وبینار "اخلاق حرفه‌ای در فرایند یاددهی و یادگیری در تاریخ 93/10/21 در موسسه آموزش عالی مهر البرز http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=46 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=46 . سخنراني علمي با عنوان "مسئولیت های اجتماعی نظام مهندسی کشور" توسط جناب آقای دکتر سعید معیدفر در تاریخ 93/10/11 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=45 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=45 . برگزاری سخنرانی در مرکزآموزش علمی - کاربردی امام رضا(ع) http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=44 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=44 . برگزاری پنجمین مجمع عمومی عادی نوبت دوم http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=43 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=43 . سخنرانی علمی با عنوان " ایجاد انگیزه در دانشجو و استاد: کلیدی برای افزایش کیفیت آموزش مهندسی" توسط جناب آقای دکتر محمد کارآموز در تاریخ 93/07/03 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=41 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=41 . پیام نوروزی پروفسور فضل الله رضا به جوانان دانشگاهی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=40 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=40 برگزاری اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در اردیبهشت 1393 در دانشگاه صنعتی شریف http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=39 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=39 برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان"طراحی تجربه های یادگیری در آموزش مهندسی" ویژه اعضای محترم هیأت علمی و علاقه مندان به امر آموزش در روز پنجشنبه مورخ 92/07/18 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=37 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=37 تأیید سرپرست وزارت علوم در خصوص فرآیند ارزیابی دانشگاه ها http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=36 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=36 حامیان مادی سومین کنفرانس آموزش مهندسی تاکنون http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=35 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=35 فراخوان مقاله سومین کنفرانس آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=28 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=28 سومین کنفرانس آموزش مهندسی ایران در سال 1392 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=31 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=31 از علاقه مندان عضویت در کمیته پژوهش درآموزش مهندسی و کمیته روابط بین الملل دعوت می شود تا ضمن مطالعه آئین نامه های این دو کمیته درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال نمایند http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=26 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=26 نتیجه انتخابات هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18 مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنجشنبه مورخ 29/04/91 برگزار گردید. در این جلسه انتخابات هیأت مدیره انجام شد. سخنرانی علمی با عنوان"نقش دیدگاه های معرفت شناسی در پژوهش های آموزش مهندسی" در روز پنجشنبه مورخ 92/03/30 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=27 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=27 سخنرانی علمی با عنوان"نگاهی بنیادین به عوامل رشد تکنولوژی در ایران" در تاریخ 92/01/21 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=25 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=25 سمینار ارایه راهکارهای تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور در تاریخ 14 مهرماه برگزار گردید http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=32 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=32 كارگاه آموزشي مهارتهاي تدريس برگزار شد http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=34 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=34 برگزاری سمینار تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور در تاریخ 90/07/14 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=33 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=33 ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=30 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=30 فراخوان هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=29 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=29 سخنرانی علمی با عنوان" مدلی برای مدیریت آموزش مهندسی در ایران" در تاریخ 91/10/28 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=23 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=23 نظرخواهی در مورد شرح وظایف کمیته های انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=21 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=21 برنامه زمانبندی ششمین کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4 بیانیه دومین کنفرانس آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6 مقالات دومین کنفرانس آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8 تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11 برگزاي جلسه هيأت مؤسس موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12 بيانيه كنفرانس آموزش مهندسي در 1404 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15