انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir News Rss File دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی- 2 الی 5 تیر برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1159 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1159 شرکت در فرایند ارزیابی عملکرد انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1158 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1158 بررسی موضوع ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1157 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1157 سخنرانی علمی با عنوان " دوره مهندسی کامپیوتر همکارانه" توسط جناب آقای دکتر حبیب رجبی مشهدی در تاریخ 97/3/31 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1156 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1156 نهمین مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنجشنبه مورخ 97/3/31 در فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1155 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1155 سخنرانان برجسته انجمن آموزش مهندسی ایران -1397-1398 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1154 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1154 نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1153 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1153 نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، برگزار شد. انجمن آموزش مهندسی ایران عضو سطح برنز "اتحادیه بین المللی انجمن های آموزش مهندسی (IFEES)" شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1151 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1151 انجمن آموزش مهندسی ایران عضو سطح برنز "اتحادیه بین المللی انجمن های آموزش مهندسی (IFEES)" شد. انجمن آموزش مهندسی ایران، گردهمایی با عنوان " امروز و فردای آموزش مهندسی" را در روز شنبه مورخ 97/02/15 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1150 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1150 انجمن آموزش مهندسی ایران، گردهمایی با عنوان " امروز و فردای آموزش مهندسی" را در روز شنبه مورخ 97/02/15 برگزار خواهد کرد. انتصاب جناب آقای دکتر علی مقداری، استاد دانشگاه صنعتی شریف، به سمت دبیر "مجله بین المللی" در حال تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1149 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1149 انتصاب جناب آقای دکتر نصرت اله گرانپایه، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به سمت دبیر "برنامه سخنرانان برجسته" انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1148 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1148 انتصاب جناب آقای دکتر نصرت اله گرانپایه، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به سمت دبیر "برنامه سخنرانان برجسته" انجمن آموزش مهندسی ایران بیانیه پنجمین همایش بین ‏المللی آموزش مهندسی ایران با تکیه بر بین ‏المللی سازی آموزش http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1147 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1147 بیانیه انجمن آموزش مهندسی ایران پیرامون تحول آموزش مهندسی با رویکرد آموزش مهارتی و ایجاد اشتغال http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1144 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1144 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن، در "دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت " شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1146 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1146 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن، در "دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت " شرکت کرد. دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن، در "بیستمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اقتصاد مقاومتی و تولید _ اشتغال " شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1145 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1145 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن، در "بیستمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اقتصاد مقاومتی و تولید _ اشتغال " شرکت کرد. دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در "هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران " شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1143 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1143 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در "چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع " شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1142 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1142 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در "چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع " شرکت کرد. انجمن آموزش مهندسی، میزگرد تخصصی با عنوان " تحول آموزش مهندسی، تجربیاتی از زلزله‏ های اخیر" را در روز یکشنبه مورخ 96/11/29 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1141 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1141 گزارش طرح پژوهشی تجربه های تدریس در آموزش مهندسی ایران با تدوین دکتر عباس بازرگان، انتشار یافت. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1139 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1139 سخنرانی دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران در همایش «آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی» در دانشگاه علم وصنعت ایران در تاریخ 96/10/25 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1138 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1138 نشست انجمن با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور ایجاد شاخه در آن دانشگاه در تاریخ 96/10/19 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1137 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1137 نشست انجمن با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور ایجاد شاخه در آن دانشگاه در تاریخ 96/10/19 دستورالعمل "برنامه سخنرانان برجسته" انجمن آموزش مهندسی ایران مصوب در جلسه هیأت مدیره انجمن مورخ 96/10/12 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1134 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1134 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در سومین کنفرانس ملی "شهر سایبری" شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1133 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1133 انجمن آموزش مهندسی_شاخه دانشگاه شیراز، سخنرانی های علمی با عناوین 2025Vision of Engineering Education و New Trends in Engineering Education in Canadian Universities را برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1132 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1132 تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1131 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1131 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در کنگره بین المللی "اخلاق در علوم و فناوری" شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1130 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1130 سخنرانی علمی با عنوان " آموزش کارآفرینی در رشته های مهندسی؛ تجربیات و روندهای جهانی" توسط جناب آقای دکتر محمدرضا زالی در روز سه شنبه مورخ 96/09/28 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1129 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1129 اطلاعات کاربردی برای پژوهشگران در حوزه آموزش مهندسی، ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1128 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1128 گزارش تلویزیونی از پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1127 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1127 برنامه کارگاه های پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1125 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1125 مقالات ارائه شفاهی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1124 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1124 حضور دکتر اشرفی زاده دبیر پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در برنامه تلویزیونی چرخ http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1123 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1123 حضور جناب آقای دکتر اشرفی زاده رئیس کمیته روابط بین الملل انجمن آموزش مهندسی ایران در برنامه تلویزیونی چرخ از شبکه چهار سیما چاپ مقالات منتخب پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در فصلنامه آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1122 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1122 چاپ مقالات منتخب پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در فصلنامه آموزش مهندسی ایران انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه "نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن" که از تاریخ 15 الی 16 مهرماه 1396 در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1120 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1120 دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=119 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=119 انجمن آموزش مهندسی_ شاخه شیراز، سخنرانی علمی با عنوان آموزش مسئله محور را توسط جناب آقای دکتر محمدجواد عابدینی در روز چهارشنبه مورخ 96/07/12 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=120 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=120 تدوین طرح تجربه های تدریس http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=118 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=118 تشکیل کارگروه "پایش دستاوردها "در انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=117 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=117 اعطاي جایزه به برترین مقاله دانشجویی در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=116 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=116 حمایت از پایان نامه های دکتری در زمینه آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=115 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=115 انتشار مجله بین المللی آموزش مهندسی توسط انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=114 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=114 تهیه سند راهبردی و برنامه پنج ساله انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=113 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=113 برگزاری نشست هماهنگی میزگردهای پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=112 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=112 سخنرانی علمی با عنوان " آموزش های مهارتی و تأثیر آن در اشتغال" توسط جناب آقای دکتر مسعود شفیعی در روز یکشنبه مورخ 96/06/26 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=111 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=111 شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی 1397-1396 بنیاد ملی نخبگان http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=110 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=110 تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=109 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=109 ثبت نام و پرداخت هزینه شرکت در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=108 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=108 تمدید مهلت ارسال مقالات به پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=106 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=106 هشتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 96/03/04برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=104 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=104 دومین جلسه کمیته راهبردی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی در ایران در روز پنجشنبه مورخ 96/03/04 در فرهنگستان علوم برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=103 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=103 فراخوان شورای انجمنهای علمی ایران برای طراحی چهار پروژه اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=102 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=102 اهم فعالیت های انجمن آموزش مهندسی ایران در سال 1395 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=101 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=101 شاخه دانشگاه شیراز انجمن آموزش مهندسی ایران، سخنرانی علمی با عنوان "مبانی و روش هاي نو در آموزش مهندسی" را در تاریخ 96/03/01 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=100 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=100 سخنرانی علمی با عنوان " بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی : علل و راهکارها" توسط جناب آقای دکتر غلامعلی فرجادی در تاریخ 96/03/04 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=99 برگزاری سخنرانی علمی با عنوان آموزش مهندسی: تاریخچه و برخی تحولات جدید در روز پنج شنبه مورخ 96/02/14 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=98 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=98 برگزاری مجموعه نشست های تخصصی آموزش مهندسی در دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز با همکاری شاخه دانشگاه شیراز انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=97 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=97 برگزاری هشتمین مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنج شنبه مورخ 96/03/04 در فرهنگستان علوم http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=96 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=96 پیام تسلیت هیأت مدیره و کمیته های انجمن آموزش مهندسی ایران به مناسبت درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای دکتر فرجی دانا http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=95 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=95 موافقت با درخواست تشکیل شاخه انجمن در دانشگاه شیراز http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=94 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=94 کارگاه آموزشی " روش های تحقیق در آموزش مهندسی" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 96/01/26 در دانشگاه تهران برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=93 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=93 آئین نامه ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه ها http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=91 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=91 بیانیه انجمن آموزش مهندسی ایران پیرامون تحول آموزش مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=90 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=90 کارگاه آموزشی روش های تحقیق در آموزش مهندسی در روز شنبه 26 فروردین ماه سال 96 توسط جناب آقای دکتر عباس بازرگان، برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=89 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=89 بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران، نشست "ضرورت ها و الزامات پژوهش در آموزش مهندسی رایانه" مورخ 95/12/21 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=88 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=88 سمینار بین المللی با عنوان فناوری اطلاعات در شبکه های هوشمند انرژی مورخ 95/12/16 در دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=87 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=87 چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی 19-20 اردیبهشت ماه 1396 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=86 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=86 مراسم گرامیداشت "روز جهانی آینده" مورخ 95/12/11 در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=85 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=85 تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=84 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=84 انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه کنگره " علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران" که از تاریخ 26 الی 27 بهمن ماه 1395 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=83 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=83 سخنرانی علمی با عنوان " انسان، تغییر اقلیم و استراتژی های توسعه سبز" توسط جناب آقای دکتر بهرام طاهری در تاریخ 95/12/08 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=82 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=82 کارگاه آموزشی " تدارک تدریس هدفدار" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/11/05 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=79 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=79 کارگاه آموزشی "سنجش دستاوردهای یادگیری" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/10/15 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=77 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=77 تخفیف خرید کتاب، از موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=75 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=75 حضور یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی در نشست مشورتی کشورهای آسیائی درباره منابع آموزشی باز (OER) http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=74 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=74 حضور انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه اولین همایش بین المللی" آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت سازی" در دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=73 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=73 سخنرانی علمی با عنوان " برنامه توسعه انرژی های تجدید پذیر در کشورهای پیشرو و منطقه با اهداف توسعه پایدار" توسط جناب آقای دکتر محمود یعقوبی در تاریخ 95/09/24 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=72 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=72 کارگاه آموزشی تدارک تدریس هدفدار توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/09/03 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=71 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=71 امکان حضور اعضای انجمن در برنامه "صفر تا صد" گروه دانش شبکه 4 سیما http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=70 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=70 کارگاه آموزشی سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی، در تاریخ 95/08/22 توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=69 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=69 امضای تفاهم نامه فی مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب در دانشگاه تهران و انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=68 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=68 تخفیف خرید کتاب، از موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=67 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=67 سخنرانی علمی با عنوان "تشدید طوفان های گرد و غبار، چالش مهم زیست محیطی دهه اخیر در غرب آسیا و ایران" توسط جناب آقای دکتر ضیاءالدین شعاعی در تاریخ 28/06/95 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=64 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=64 کارگاه آموزشی سنجش دستاوردهای یاددهی - یادگیری توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/03/12 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=63 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=63 هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 95/03/06برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=61 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=61 سخنرانی علمی با عنوان " آب و آینده ایران " توسط جناب آقای دکتر رضا مکنون در تاریخ 95/03/06 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=56 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=56 برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن در روزپنج شنبه مورخ 95/03/06 ساعت 10 الی 11 در فرهنگستان علوم http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=55 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=55 اولین جلسه کمیته راهبردی پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی در ایران در روز پنجشنبه مورخ 23/02/95 در فرهنگستان علوم برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=58 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=58 سخنراني علمي با عنوان "تغييرات اقليم و اثرات رژیم حقوقي توافقنامه پاريس بر توسعه و منافع ملي" توسط جناب آقای دکتر مجيد شفيع پور در تاريخ 94/12/13 برگزار خواهد شد http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=54 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=54 مجمع عمومی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 94/06/19 در فرهنگستان علوم برگزار گردید و اعضای هیأت مدیره جدید انتخاب شدند. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=52 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=52 . سخنرانی علمی با عنوان" آموزش مهندسی و اقتضائات صنعت و اقتصاد امروز" توسط جناب آقای مهندس فلاح، در تاریخ ۹۴/۰۶/۱۹ برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=51 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=51 . سخنرانی علمی با عنوان" مرور کلی بر سیستم آموزش مداوم حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش مهندسی" توسط جناب آقای دکتر آئین محمدی، در تاریخ 94/02/31 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=50 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=50 . دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی در تاریخ 23 و 24 اردیبهشت http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=49 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=49 . سخنرانی علمی در زمینه آموزش مهندسی توسط پروفسور تریولیان در تاریخ 93/11/26 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=47 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=47 . برگزاری وبینار "اخلاق حرفه‌ای در فرایند یاددهی و یادگیری در تاریخ 93/10/21 در موسسه آموزش عالی مهر البرز http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=46 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=46 . سخنراني علمي با عنوان "مسئولیت های اجتماعی نظام مهندسی کشور" توسط جناب آقای دکتر سعید معیدفر در تاریخ 93/10/11 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=45 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=45 . برگزاری سخنرانی در مرکزآموزش علمی - کاربردی امام رضا(ع) http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=44 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=44 . برگزاری پنجمین مجمع عمومی عادی نوبت دوم http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=43 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=43 . سخنرانی علمی با عنوان " ایجاد انگیزه در دانشجو و استاد: کلیدی برای افزایش کیفیت آموزش مهندسی" توسط جناب آقای دکتر محمد کارآموز در تاریخ 93/07/03 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=41 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=41 . پیام نوروزی پروفسور فضل الله رضا به جوانان دانشگاهی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=40 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=40 برگزاری اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در اردیبهشت 1393 در دانشگاه صنعتی شریف http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=39 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=39 برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان"طراحی تجربه های یادگیری در آموزش مهندسی" ویژه اعضای محترم هیأت علمی و علاقه مندان به امر آموزش در روز پنجشنبه مورخ 92/07/18 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=37 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=37 تأیید سرپرست وزارت علوم در خصوص فرآیند ارزیابی دانشگاه ها http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=36 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=36 حامیان مادی سومین کنفرانس آموزش مهندسی تاکنون http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=35 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=35 فراخوان مقاله سومین کنفرانس آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=28 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=28 سومین کنفرانس آموزش مهندسی ایران در سال 1392 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=31 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=31 از علاقه مندان عضویت در کمیته پژوهش درآموزش مهندسی و کمیته روابط بین الملل دعوت می شود تا ضمن مطالعه آئین نامه های این دو کمیته درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال نمایند http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=26 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=26 نتیجه انتخابات هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18 مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنجشنبه مورخ 29/04/91 برگزار گردید. در این جلسه انتخابات هیأت مدیره انجام شد سخنرانی علمی با عنوان"نقش دیدگاه های معرفت شناسی در پژوهش های آموزش مهندسی" در روز پنجشنبه مورخ 92/03/30 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=27 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=27 سخنرانی علمی با عنوان"نگاهی بنیادین به عوامل رشد تکنولوژی در ایران" در تاریخ 92/01/21 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=25 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=25 سمینار ارایه راهکارهای تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور در تاریخ 14 مهرماه برگزار گردید http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=32 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=32 كارگاه آموزشي مهارتهاي تدريس برگزار شد http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=34 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=34 برگزاری سمینار تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور در تاریخ 90/07/14 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=33 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=33 ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=30 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=30 فراخوان هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=29 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=29 سخنرانی علمی با عنوان" مدلی برای مدیریت آموزش مهندسی در ایران" در تاریخ 91/10/28 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=23 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=23 نظرخواهی در مورد شرح وظایف کمیته های انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=21 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=21 برنامه زمانبندی ششمین کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4 بیانیه دومین کنفرانس آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6 مقالات دومین کنفرانس آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8 تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11 برگزاي جلسه هيأت مؤسس موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12 بيانيه كنفرانس آموزش مهندسي در 1404 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15