English
آرشیو اخبار
شرکت اعضای انجمن در وبینار IFEES مورخ 98/06/06 شرکت اعضای انجمن در وبینار IFEES مورخ 98/06/06
نشست تعامل علوم انسانی و مهندسی- دوشنبه 11 شهریورماه 98 - فرهنگستان علوم نشست تعامل علوم انسانی و مهندسی- دوشنبه 11 شهریورماه 98 - فرهنگستان علوم
 سخنرانی علمی با موضوع نقش استاندارد سازی و ارزیابی انطباق در علوم فنی و مهندسی(مثال موردی گواهی محصول در صنایع)- سه شنبه 98/6/12 -دانشگاه صنعتی امیرکبیر سخنرانی علمی با موضوع نقش استاندارد سازی و ارزیابی انطباق در علوم فنی و مهندسی(مثال موردی گواهی محصول در صنایع)- سه شنبه 98/6/12 -دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دوره توسعۀ مهارت‌های یاددهی-یادگیری اعضای هیأت علمی، 23 الی 26 شهریورماه، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران دوره توسعۀ مهارت‌های یاددهی-یادگیری اعضای هیأت علمی، 23 الی 26 شهریورماه، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
10 اقدام برجستۀ دهۀ گذشته، برای ارتقای آموزش مهندسی ایران- 1388- 1398 10 اقدام برجستۀ دهۀ گذشته، برای ارتقای آموزش مهندسی ایران- 1388- 1398
فراخوان مسابقه "ایده های پس فردا" در مهندسی عمران فراخوان مسابقه "ایده های پس فردا" در مهندسی عمران
انتصاب دکتر هدایت عزیزپور، به سمت «مدیر ارتباط با صنعت انجمن آموزش مهندسی ایران» انتصاب دکتر هدایت عزیزپور، به سمت «مدیر ارتباط با صنعت انجمن آموزش مهندسی ایران»
شرکت اعضای انجمن در وبینار IFEES مورخ 98/05/23 شرکت اعضای انجمن در وبینار IFEES مورخ 98/05/23
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری میزگرد تخصصی با عنوان "اخلاق و آموزش عالی" را در تاریخ 98/5/14 برگزار می کند. انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری میزگرد تخصصی با عنوان "اخلاق و آموزش عالی" را در تاریخ 98/5/14 برگزار می کند.
 شرکت اعضای انجمن در وبینار های IFEES شرکت اعضای انجمن در وبینار های IFEES
معرفی اپلیکیشن موبایل کاهوت (kahoot) معرفی اپلیکیشن موبایل کاهوت (kahoot)
سومین نشست اعضای شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت؛ تاریخ 98/4/16 سومین نشست اعضای شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت؛ تاریخ 98/4/16
دومین نشست اعضای شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت؛ تاریخ 98/4/4 دومین نشست اعضای شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت؛ تاریخ 98/4/4
برگزاری کارگاه "شیوه های بازنگری رشته های درسی، بر اساس استانداردهای ABET"، دانشگاه علم و صنعت ایرن، 98/4/19 برگزاری کارگاه "شیوه های بازنگری رشته های درسی، بر اساس استانداردهای ABET"، دانشگاه علم و صنعت ایرن، 98/4/19
حضور معاون آموزشی وزارت علوم در جلسه مشترک شاخه انجمن در دانشگاه تهران و شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ تاریخ 98/4/5، دانشگاه تهران حضور معاون آموزشی وزارت علوم در جلسه مشترک شاخه انجمن در دانشگاه تهران و شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ تاریخ 98/4/5، دانشگاه تهران
جلسه کمیته راهبری ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران در فرهنگستان علوم در تاریخ 98/4/6 برگزار شد. جلسه کمیته راهبری ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران در فرهنگستان علوم در تاریخ 98/4/6 برگزار شد.
مجامع عمومی عادی و فو ق العاده نوبت دوم انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 98/4/6 برگزار شد. مجامع عمومی عادی و فو ق العاده نوبت دوم انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 98/4/6 برگزار شد.
برگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت؛ آذرماه 98، دانشگاه تهران برگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت؛ آذرماه 98، دانشگاه تهران
 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری سخنرانی علمی با عنوان" اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق" را برگزار می کند. انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری سخنرانی علمی با عنوان" اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق" را برگزار می کند.
چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی و اولین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی و اولین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران
برگزاری دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در تاریخ 22 و23 خرداد؛ دانشگاه شیراز برگزاری دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در تاریخ 22 و23 خرداد؛ دانشگاه شیراز
برگزاری دومین نشست ارائه تجربیات موفق آموزشی توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 98/03/27 برگزاری دومین نشست ارائه تجربیات موفق آموزشی توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 98/03/27
میزگرد "سیلاب های اخیر: چالش ها، درس آموخته ها و راهبردها" در دانشگاه تهران در تاریخ 98/3/26 برگزار شد. میزگرد "سیلاب های اخیر: چالش ها، درس آموخته ها و راهبردها" در دانشگاه تهران در تاریخ 98/3/26 برگزار شد.
دعوت به مجمع عمومی عادی و مجمع فوق العاده (نوبت دوم)، 98/4/6 دعوت به مجمع عمومی عادی و مجمع فوق العاده (نوبت دوم)، 98/4/6
برگزاری میزگرد " تجربیات آموزش مهندسی در کشورهای دیگر" در دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ 98/3/20 برگزاری میزگرد " تجربیات آموزش مهندسی در کشورهای دیگر" در دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ 98/3/20
 حضور دبیرخانه انجمن در "ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در صنعت راه آهن"در تاریخ 20 خرداد ماه 1398 حضور دبیرخانه انجمن در "ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در صنعت راه آهن"در تاریخ 20 خرداد ماه 1398
 میزگرد سیلاب های اخیر: چالش ها، درس آموخته ها و راهبردها - دانشگاه تهران - 98/3/26 میزگرد سیلاب های اخیر: چالش ها، درس آموخته ها و راهبردها - دانشگاه تهران - 98/3/26
میزگرد تجربیات آموزش مهندسی در کشورهای دیگر - دانشگاه علم و صنعت ایران- 98/3/20 میزگرد تجربیات آموزش مهندسی در کشورهای دیگر - دانشگاه علم و صنعت ایران- 98/3/20
فراخوان بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي فراخوان بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي
انتخاب شورای شاخه انجمن در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 14 اردیبهشت انتخاب شورای شاخه انجمن در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 14 اردیبهشت
 نشست "روز آموزش" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 98/02/14برگزار شد. نشست "روز آموزش" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 98/02/14برگزار شد.
نشست علمی در خصوص " ارزیابی اولیه سیل های خوزستان" در تاریخ 98/2/23 برگزار خواهد شد. نشست علمی در خصوص " ارزیابی اولیه سیل های خوزستان" در تاریخ 98/2/23 برگزار خواهد شد.
انتصاب دکتر مسعود دهقانی صوفی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به سمت «مدیر امور بین الملل انجمن آموزش مهندسی ایران» انتصاب دکتر مسعود دهقانی صوفی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به سمت «مدیر امور بین الملل انجمن آموزش مهندسی ایران»
برگزاری نشست تخصصی آموزش مهندسی و برنامه ریزی درسی در یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران در تاریخ 10 اردیبهشت در دانشگاه شیراز برگزاری نشست تخصصی آموزش مهندسی و برنامه ریزی درسی در یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران در تاریخ 10 اردیبهشت در دانشگاه شیراز
سخنرانی دکتر رضا فرجی دانا و دکتر عباس بازرگان در دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 10 اردیبهشت سخنرانی دکتر رضا فرجی دانا و دکتر عباس بازرگان در دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 10 اردیبهشت
حضور دبیرخانه انجمن در "بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی"در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1398 حضور دبیرخانه انجمن در "بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی"در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1398
میزگرد " الگوی حکمرانی و نظام مدیریتی مراکز آموزشی – پژوهشی تقاضا محور"، در تاریخ 98/02/09 در چهارمین همایش ملی آموزش عالی در دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد. میزگرد " الگوی حکمرانی و نظام مدیریتی مراکز آموزشی – پژوهشی تقاضا محور"، در تاریخ 98/02/09 در چهارمین همایش ملی آموزش عالی در دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد.
دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" (ویژه اعضای هیأت علمی عضو انجمن) توسط انجمن آموزش مهندسی ایران، در تاریخ 98/2/4 در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" (ویژه اعضای هیأت علمی عضو انجمن) توسط انجمن آموزش مهندسی ایران، در تاریخ 98/2/4 در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
حضور دبیرخانه انجمن در "سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی"در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 1398 حضور دبیرخانه انجمن در "سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی"در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 1398
نشست تخصصي "ارزيابي مهندسي سيلاب‌هاي اخير كشور" توسط جامعه مهندسان مشاور ایران در تاریخ 98/2/4 برگزار خواهد شد. نشست تخصصي "ارزيابي مهندسي سيلاب‌هاي اخير كشور" توسط جامعه مهندسان مشاور ایران در تاریخ 98/2/4 برگزار خواهد شد.
بیست و ششمین سمینار "افق‌های آینده‌ مهندسی برق و کامپیوتر" با سخنرانی خانم دکتر سیرجانی درباره سیستم های سایبر فیزیکی قابل اعتماد در تاریخ 98/2/2 در فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد. بیست و ششمین سمینار "افق‌های آینده‌ مهندسی برق و کامپیوتر" با سخنرانی خانم دکتر سیرجانی درباره سیستم های سایبر فیزیکی قابل اعتماد در تاریخ 98/2/2 در فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد.
انتخاب دکتر سارا نظیف عضو کمیته ارتباطات و انتشارات انجمن به عنوان یکی از برگزیدگان جایزه دکتر مریم میرزاخانی انتخاب دکتر سارا نظیف عضو کمیته ارتباطات و انتشارات انجمن به عنوان یکی از برگزیدگان جایزه دکتر مریم میرزاخانی
برگزاری دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" (ویژه اعضای هیأت علمی عضو انجمن) در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. برگزاری دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" (ویژه اعضای هیأت علمی عضو انجمن) در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
 فعالیت های شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران در اسفندماه فعالیت های شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران در اسفندماه
فراخوان شرکت در برنامه روز آموزش(pedagogy day) مرکز ارتقاء یاددهی- یادگیری و شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی فراخوان شرکت در برنامه روز آموزش(pedagogy day) مرکز ارتقاء یاددهی- یادگیری و شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" (ویژه اعضای هیأت علمی عضو انجمن) توسط انجمن آموزش مهندسی ایران، در تاریخ 97/12/8 در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" (ویژه اعضای هیأت علمی عضو انجمن) توسط انجمن آموزش مهندسی ایران، در تاریخ 97/12/8 در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
تقدیر از انجمن آموزش مهندسی ایران در "ششمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور" که در تاریخ 30 بهمن ماه در دانشگاه خاتم برگزار شد. تقدیر از انجمن آموزش مهندسی ایران در "ششمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور" که در تاریخ 30 بهمن ماه در دانشگاه خاتم برگزار شد.
مراسم نکوداشت دکتر محمود یعقوبی استاد برجسته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و عضو انجمن انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد. مراسم نکوداشت دکتر محمود یعقوبی استاد برجسته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و عضو انجمن انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.
دکتر سعید سهراب پور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران به عنوان عضو آکادمی ملی مهندسی آمریکا انتخاب شدند. دکتر سعید سهراب پور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران به عنوان عضو آکادمی ملی مهندسی آمریکا انتخاب شدند.
برگزاری دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" (ویژه اعضای هیأت علمی عضو انجمن) برگزاری دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" (ویژه اعضای هیأت علمی عضو انجمن)
مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیشین هیأت مدیره انجمن، درجلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی مورخ 97/10/26 در خصوص "اثر سنجی علم و فنّاوری به استناد ترازنامه سرمایه های فکری" سخنرانی فرمودند. مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیشین هیأت مدیره انجمن، درجلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی مورخ 97/10/26 در خصوص "اثر سنجی علم و فنّاوری به استناد ترازنامه سرمایه های فکری" سخنرانی فرمودند.
تصویب ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه علم و صنعت ایران تصویب ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمدجواد عابدینی، رئیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه شیراز، در نشستی تخصصی با عنوان "سرقت علمی" که در تاریخ 24 بهمن ماه در دانشگاه شیراز برگزار شد، شرکت نمودند. دکتر محمدجواد عابدینی، رئیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه شیراز، در نشستی تخصصی با عنوان "سرقت علمی" که در تاریخ 24 بهمن ماه در دانشگاه شیراز برگزار شد، شرکت نمودند.
کارگاه آموزشی " یادگیری معکوس" توسط مرکز ارتقاء فرایند های یاددهی- یادگیری و شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 97/11/10 برگزار شد. کارگاه آموزشی " یادگیری معکوس" توسط مرکز ارتقاء فرایند های یاددهی- یادگیری و شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 97/11/10 برگزار شد.
انجمن آموزش مهندسی ایران، سخنرانی علمی با عنوان " آموزش محیط زیست و نقش مهندسی محیط زیست در حل چالش‌های زیست محیطی" را توسط جناب آقای دکتر مسعود تجریشی در تاریخ 97/11/30 برگزار خواهد کرد. انجمن آموزش مهندسی ایران، سخنرانی علمی با عنوان " آموزش محیط زیست و نقش مهندسی محیط زیست در حل چالش‌های زیست محیطی" را توسط جناب آقای دکتر مسعود تجریشی در تاریخ 97/11/30 برگزار خواهد کرد.
کارگاه آموزشی "مهارت های پیشرفته ارزیابی آموزش مهندسی" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه 1397 در دانشگاه تهران برگزار شد. کارگاه آموزشی "مهارت های پیشرفته ارزیابی آموزش مهندسی" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه 1397 در دانشگاه تهران برگزار شد.
حضور دبیرخانه انجمن در "هفتمین همایش اخلاق حرفه ای، الزامات و پیش نیاز های تحقق اصول اخلاق حرفه ای مهندسی"در تاریخ 7 بهمن ماه 1397 حضور دبیرخانه انجمن در "هفتمین همایش اخلاق حرفه ای، الزامات و پیش نیاز های تحقق اصول اخلاق حرفه ای مهندسی"در تاریخ 7 بهمن ماه 1397
سخنرانی دکتر عباس سام، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران با عنوان "مهندسان جوان و توسعه معادن و صنایع معدنی (چالش های پیش رو)" در پنجمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران در دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ 12-13 آبان سخنرانی دکتر عباس سام، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران با عنوان "مهندسان جوان و توسعه معادن و صنایع معدنی (چالش های پیش رو)" در پنجمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران در دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ 12-13 آبان
حضور دبیرخانه انجمن در "شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران"در تاریخ 29 دی ماه 1397 حضور دبیرخانه انجمن در "شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران"در تاریخ 29 دی ماه 1397
جلسه مجمع عمومی اعضاء شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز یکشنبه 97/10/23 برگزار شد. جلسه مجمع عمومی اعضاء شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز یکشنبه 97/10/23 برگزار شد.
سومین نشست "تجربه های آموزش مهندسی" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 97/10/22برگزار شد. سومین نشست "تجربه های آموزش مهندسی" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 97/10/22برگزار شد.
 میزگرد "تجربه های آموزشی" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 97/10/15برگزار شد. میزگرد "تجربه های آموزشی" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 97/10/15برگزار شد.
انجمن آموزش مهندسی ایران، کارگاه آموزشی مهارت های پیشرفته ارزیابی آموزش مهندسی را در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه 1397 در دانشگاه تهران برگزار می کند. انجمن آموزش مهندسی ایران، کارگاه آموزشی مهارت های پیشرفته ارزیابی آموزش مهندسی را در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه 1397 در دانشگاه تهران برگزار می کند.
حضور دبیرخانه انجمن در "پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز"در تاریخ 28 آذر ماه 1397 حضور دبیرخانه انجمن در "پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز"در تاریخ 28 آذر ماه 1397
حضور دبیرخانه انجمن در "نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات ( IST2018)" در تاریخ 26 آذر ماه 1397 حضور دبیرخانه انجمن در "نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات ( IST2018)" در تاریخ 26 آذر ماه 1397
دومین سمینار بین المللی سازی آموزش عالی (IHES2)، در تاریخ 97/09/22 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. دومین سمینار بین المللی سازی آموزش عالی (IHES2)، در تاریخ 97/09/22 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
برگزاری "اولین نشست تجربه های آموزش مهندسی" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزاری "اولین نشست تجربه های آموزش مهندسی" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
انتصاب جناب آقای دکتر محمد ایزدی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، به سمت "مدیر امور آموزشی انجمن آموزش مهندسی ایران"  انتصاب جناب آقای دکتر محمد ایزدی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، به سمت "مدیر امور آموزشی انجمن آموزش مهندسی ایران"
دریافت نشان دهخدا برای کتاب "نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی" دکتر عباس بازرگان بازرس انجمن آموزش مهندسی ایران و دکتر مقصود فراستخواه دریافت نشان دهخدا برای کتاب "نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی" دکتر عباس بازرگان بازرس انجمن آموزش مهندسی ایران و دکتر مقصود فراستخواه
برگزاری سخنرانی های تخصصی در دانشگاه شیراز در تاریخ 97/09/12 برگزاری سخنرانی های تخصصی در دانشگاه شیراز در تاریخ 97/09/12
"دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملّی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی" در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شیراز از تاریخ 21-22 خرداد ماه 1398 برگزار خواهد شد. "دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملّی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی" در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شیراز از تاریخ 21-22 خرداد ماه 1398 برگزار خواهد شد.
تصویب پیشنهاد دکتر علی مقداری، عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران در خصوص راه اندازی واحد بین الملل فرشتگان  تصویب پیشنهاد دکتر علی مقداری، عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران در خصوص راه اندازی واحد بین الملل فرشتگان
کسب رتبه A توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در فرایند ارزیابی عملکرد انجمن ها در سال 1396 کسب رتبه A توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در فرایند ارزیابی عملکرد انجمن ها در سال 1396
برنامه سخنرانان برجسته انجمن آموزش مهندسی ایران برنامه سخنرانان برجسته انجمن آموزش مهندسی ایران
دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در "سیزدهمین سمینار بین المللی علم و فناوری پلیمر" که در تاریخ 29 آبان ماه 1397 برگزار گردید، شرکت کرد. دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در "سیزدهمین سمینار بین المللی علم و فناوری پلیمر" که در تاریخ 29 آبان ماه 1397 برگزار گردید، شرکت کرد.
انجمن آموزش مهندسی ایران، سخنرانی علمی با عنوان " آموزش مهندسی؛ طرح مسئله، نقشه راه و گفتمان" را توسط جناب آقای دکتر کیومرث جعفر شقاقی در تاریخ 97/8/21 برگزار خواهد کرد. انجمن آموزش مهندسی ایران، سخنرانی علمی با عنوان " آموزش مهندسی؛ طرح مسئله، نقشه راه و گفتمان" را توسط جناب آقای دکتر کیومرث جعفر شقاقی در تاریخ 97/8/21 برگزار خواهد کرد.
دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در "سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران" که در تاریخ 1 آبان ماه 1397 برگزار گردید، شرکت کرد. دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در "سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران" که در تاریخ 1 آبان ماه 1397 برگزار گردید، شرکت کرد.
اولین گردهمایی مشترک اعضای کمیته های انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنجشنبه مورخ 97/7/5 در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار شد. اولین گردهمایی مشترک اعضای کمیته های انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنجشنبه مورخ 97/7/5 در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار شد.
دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در "هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی"که در تاریخ 17 مهرماه 1397 برگزار گردید، شرکت کرد. دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در "هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی"که در تاریخ 17 مهرماه 1397 برگزار گردید، شرکت کرد.
دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در"دهمین کنفرانس ملی بتن و شانزدهمین همایش روز بتن" که در تاریخ 97/07/15 برگزار گردید، شرکت کرد. دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در"دهمین کنفرانس ملی بتن و شانزدهمین همایش روز بتن" که در تاریخ 97/07/15 برگزار گردید، شرکت کرد.
 "دومین کنفرانس پایان نامه (دفاع متمرکز از پروژه های کارشناسی ارشد) " از تاریخ 20 الی 25 شهریور ماه 1397 در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار گردید. "دومین کنفرانس پایان نامه (دفاع متمرکز از پروژه های کارشناسی ارشد) " از تاریخ 20 الی 25 شهریور ماه 1397 در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار گردید.
انجمن آموزش مهندسی ایران، میزگرد تخصصی با عنوان " دوره های آموزشی سه جانبه: تجربه اخیر صنعت راه آهن ایران و ایتالیا " را در روز یکشنبه مورخ 97/6/18 برگزار خواهد کرد. انجمن آموزش مهندسی ایران، میزگرد تخصصی با عنوان " دوره های آموزشی سه جانبه: تجربه اخیر صنعت راه آهن ایران و ایتالیا " را در روز یکشنبه مورخ 97/6/18 برگزار خواهد کرد.
برگزاری "ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک" در تاریخ 8 و 9 اسفند ماه 1397 به میزبانی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز برگزاری "ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک" در تاریخ 8 و 9 اسفند ماه 1397 به میزبانی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
انتشار خبر عضویت انجمن آموزش مهندسی ایران در شماره جدید بولتن IFEES انتشار خبر عضویت انجمن آموزش مهندسی ایران در شماره جدید بولتن IFEES
	فراخوان مشاركت اعضاي انجمن آموزش مهندسي ايران در فعاليت هاي كميته هاي انجمن فراخوان مشاركت اعضاي انجمن آموزش مهندسي ايران در فعاليت هاي كميته هاي انجمن
تصویب ایجاد شاخه انجمن در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تصویب ایجاد شاخه انجمن در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 نشست انجمن با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به منظور ایجاد شاخه در آن دانشگاه در تاریخ 97/4/23 نشست انجمن با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به منظور ایجاد شاخه در آن دانشگاه در تاریخ 97/4/23
مدرسه تابستانی توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف مدرسه تابستانی توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف
تعیین سمت در چهارمین دوره هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران تعیین سمت در چهارمین دوره هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران
برگزاری دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی، 2 الی 5 تیر ماه در پردیس دو دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزاری دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی، 2 الی 5 تیر ماه در پردیس دو دانشکده های فنی دانشگاه تهران
 نتایج انتخابات دوره چهارم هیأت مدیره و بازرسان و مصوبات مجمع عمومی نوبت دوم انجمن- 31 خردادماه نتایج انتخابات دوره چهارم هیأت مدیره و بازرسان و مصوبات مجمع عمومی نوبت دوم انجمن- 31 خردادماه
دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی- 2 الی 5 تیر برگزار خواهد شد. دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی- 2 الی 5 تیر برگزار خواهد شد.
شرکت در فرایند ارزیابی عملکرد انجمن آموزش مهندسی ایران شرکت در فرایند ارزیابی عملکرد انجمن آموزش مهندسی ایران
بررسی موضوع ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران بررسی موضوع ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
سخنرانی علمی با عنوان " دوره مهندسی کامپیوتر همکارانه" توسط جناب آقای دکتر حبیب رجبی مشهدی در تاریخ 97/3/31 برگزار خواهد شد. سخنرانی علمی با عنوان " دوره مهندسی کامپیوتر همکارانه" توسط جناب آقای دکتر حبیب رجبی مشهدی در تاریخ 97/3/31 برگزار خواهد شد.
نهمین مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنجشنبه مورخ 97/3/31 در فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد. نهمین مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنجشنبه مورخ 97/3/31 در فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد.
 سخنرانان برجسته انجمن آموزش مهندسی ایران -1397-1398 سخنرانان برجسته انجمن آموزش مهندسی ایران -1397-1398
نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، برگزار شد. نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، برگزار شد.
انجمن آموزش مهندسی ایران عضو سطح برنز "اتحادیه بین المللی انجمن های آموزش مهندسی (IFEES)" شد. انجمن آموزش مهندسی ایران عضو سطح برنز "اتحادیه بین المللی انجمن های آموزش مهندسی (IFEES)" شد.
انجمن آموزش مهندسی ایران، گردهمایی با عنوان " امروز و فردای آموزش مهندسی" را در روز شنبه مورخ 97/02/15 برگزار خواهد کرد. انجمن آموزش مهندسی ایران، گردهمایی با عنوان " امروز و فردای آموزش مهندسی" را در روز شنبه مورخ 97/02/15 برگزار خواهد کرد.
انتصاب جناب آقای دکتر علی مقداری، استاد دانشگاه صنعتی شریف، به سمت دبیر "مجله بین المللی" در حال تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران انتصاب جناب آقای دکتر علی مقداری، استاد دانشگاه صنعتی شریف، به سمت دبیر "مجله بین المللی" در حال تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران
انتصاب جناب آقای دکتر نصرت اله گرانپایه، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به سمت دبیر "برنامه سخنرانان برجسته" انجمن آموزش مهندسی ایران انتصاب جناب آقای دکتر نصرت اله گرانپایه، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به سمت دبیر "برنامه سخنرانان برجسته" انجمن آموزش مهندسی ایران
بیانیه پنجمین همایش بین ‏المللی آموزش مهندسی ایران با تکیه بر بین ‏المللی سازی آموزش بیانیه پنجمین همایش بین ‏المللی آموزش مهندسی ایران با تکیه بر بین ‏المللی سازی آموزش
بیانیه انجمن آموزش مهندسی ایران پیرامون تحول آموزش مهندسی با رویکرد آموزش مهارتی و ایجاد اشتغال بیانیه انجمن آموزش مهندسی ایران پیرامون تحول آموزش مهندسی با رویکرد آموزش مهارتی و ایجاد اشتغال
دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن، در "دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت " شرکت کرد. دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن، در "دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت " شرکت کرد.
دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن، در "بیستمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اقتصاد مقاومتی و تولید _ اشتغال " شرکت کرد. دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن، در "بیستمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اقتصاد مقاومتی و تولید _ اشتغال " شرکت کرد.
دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در "هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران " شرکت کرد. دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در "هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران " شرکت کرد.
دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در "چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع " شرکت کرد. دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در "چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع " شرکت کرد.
انجمن آموزش مهندسی، میزگرد تخصصی با عنوان " تحول آموزش مهندسی، تجربیاتی از زلزله‏ های اخیر" را در روز یکشنبه مورخ 96/11/29 برگزار خواهد کرد. انجمن آموزش مهندسی، میزگرد تخصصی با عنوان " تحول آموزش مهندسی، تجربیاتی از زلزله‏ های اخیر" را در روز یکشنبه مورخ 96/11/29 برگزار خواهد کرد.
گزارش طرح پژوهشی تجربه های تدریس در آموزش مهندسی ایران با تدوین دکتر عباس بازرگان، انتشار یافت. گزارش طرح پژوهشی تجربه های تدریس در آموزش مهندسی ایران با تدوین دکتر عباس بازرگان، انتشار یافت.
سخنرانی دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران در همایش «آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی» در دانشگاه علم وصنعت ایران در تاریخ 96/10/25 سخنرانی دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران در همایش «آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی» در دانشگاه علم وصنعت ایران در تاریخ 96/10/25
 نشست انجمن با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور ایجاد شاخه در آن دانشگاه در تاریخ 96/10/19 نشست انجمن با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور ایجاد شاخه در آن دانشگاه در تاریخ 96/10/19
دستورالعمل "برنامه سخنرانان برجسته" انجمن آموزش مهندسی ایران مصوب در جلسه هیأت مدیره انجمن مورخ 96/10/12 دستورالعمل "برنامه سخنرانان برجسته" انجمن آموزش مهندسی ایران مصوب در جلسه هیأت مدیره انجمن مورخ 96/10/12
دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در سومین کنفرانس ملی "شهر سایبری" شرکت کرد. دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در سومین کنفرانس ملی "شهر سایبری" شرکت کرد.
انجمن آموزش مهندسی_شاخه دانشگاه شیراز، سخنرانی های علمی با عناوین 2025Vision of Engineering Education و New Trends in Engineering Education in Canadian Universities را برگزار خواهد کرد. انجمن آموزش مهندسی_شاخه دانشگاه شیراز، سخنرانی های علمی با عناوین 2025Vision of Engineering Education و New Trends in Engineering Education in Canadian Universities را برگزار خواهد کرد.
 تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران "  تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران "
دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در کنگره بین المللی "اخلاق در علوم و فناوری" شرکت کرد. دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در کنگره بین المللی "اخلاق در علوم و فناوری" شرکت کرد.
سخنرانی علمی با عنوان " آموزش کارآفرینی در رشته های مهندسی؛ تجربیات و روندهای جهانی" توسط جناب آقای دکتر محمدرضا زالی در روز سه شنبه مورخ 96/09/28 برگزار خواهد شد. سخنرانی علمی با عنوان " آموزش کارآفرینی در رشته های مهندسی؛ تجربیات و روندهای جهانی" توسط جناب آقای دکتر محمدرضا زالی در روز سه شنبه مورخ 96/09/28 برگزار خواهد شد.
اطلاعات کاربردی برای پژوهشگران در حوزه آموزش مهندسی، ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران اطلاعات کاربردی برای پژوهشگران در حوزه آموزش مهندسی، ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
گزارش تلویزیونی از پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران گزارش تلویزیونی از پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
برنامه کارگاه های پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران برنامه کارگاه های پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
مقالات ارائه شفاهی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران مقالات ارائه شفاهی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
حضور دکتر اشرفی زاده دبیر پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در برنامه تلویزیونی چرخ حضور دکتر اشرفی زاده دبیر پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در برنامه تلویزیونی چرخ
 چاپ مقالات منتخب پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در فصلنامه آموزش مهندسی ایران چاپ مقالات منتخب پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه "نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن" که از تاریخ 15 الی 16 مهرماه 1396 در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار گردید، شرکت کرد. انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه "نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن" که از تاریخ 15 الی 16 مهرماه 1396 در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار گردید، شرکت کرد.
دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی
انجمن آموزش مهندسی_ شاخه شیراز، سخنرانی علمی با عنوان آموزش مسئله محور را توسط جناب آقای دکتر محمدجواد عابدینی در روز چهارشنبه مورخ 96/07/12 برگزار خواهد کرد. انجمن آموزش مهندسی_ شاخه شیراز، سخنرانی علمی با عنوان آموزش مسئله محور را توسط جناب آقای دکتر محمدجواد عابدینی در روز چهارشنبه مورخ 96/07/12 برگزار خواهد کرد.
تدوین طرح تجربه های تدریس تدوین طرح تجربه های تدریس
تشکیل کارگروه "پایش دستاوردها "در انجمن تشکیل کارگروه "پایش دستاوردها "در انجمن
اعطاي جایزه به برترین مقاله دانشجویی در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران اعطاي جایزه به برترین مقاله دانشجویی در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
حمایت از رساله های دکتری در زمینه آموزش مهندسی حمایت از رساله های دکتری در زمینه آموزش مهندسی
انتشار مجله بین المللی آموزش مهندسی توسط انجمن آموزش مهندسی ایران انتشار مجله بین المللی آموزش مهندسی توسط انجمن آموزش مهندسی ایران
تهیه سند راهبردی و برنامه پنج ساله انجمن  تهیه سند راهبردی و برنامه پنج ساله انجمن
برگزاری نشست هماهنگی میزگردهای پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی برگزاری نشست هماهنگی میزگردهای پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی
سخنرانی علمی با عنوان " آموزش های مهارتی و تأثیر آن در اشتغال" توسط جناب آقای دکتر مسعود شفیعی در روز یکشنبه مورخ 96/06/26 برگزار خواهد شد. سخنرانی علمی با عنوان " آموزش های مهارتی و تأثیر آن در اشتغال" توسط جناب آقای دکتر مسعود شفیعی در روز یکشنبه مورخ 96/06/26 برگزار خواهد شد.
شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی 1397-1396 بنیاد ملی نخبگان شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی 1397-1396 بنیاد ملی نخبگان
 تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران "  تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران "
ثبت نام و پرداخت هزینه شرکت در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران ثبت نام و پرداخت هزینه شرکت در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
تمدید مهلت ارسال مقالات به پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران تمدید مهلت ارسال مقالات به پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران
هشتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 96/03/04برگزار شد. هشتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 96/03/04برگزار شد.
دومین جلسه کمیته راهبردی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی در ایران در روز پنجشنبه مورخ 96/03/04 در فرهنگستان علوم برگزار شد. دومین جلسه کمیته راهبردی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی در ایران در روز پنجشنبه مورخ 96/03/04 در فرهنگستان علوم برگزار شد.
فراخوان شورای انجمنهای علمی ایران برای طراحی چهار پروژه اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فراخوان شورای انجمنهای علمی ایران برای طراحی چهار پروژه اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اهم فعالیت های انجمن آموزش مهندسی ایران در سال 1395 اهم فعالیت های انجمن آموزش مهندسی ایران در سال 1395
شاخه دانشگاه شیراز انجمن آموزش مهندسی ایران، سخنرانی علمی با عنوان "مبانی و روش هاي نو در آموزش مهندسی" را در تاریخ 96/03/01 برگزار خواهد کرد. شاخه دانشگاه شیراز انجمن آموزش مهندسی ایران، سخنرانی علمی با عنوان "مبانی و روش هاي نو در آموزش مهندسی" را در تاریخ 96/03/01 برگزار خواهد کرد.
سخنرانی علمی با عنوان " بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی : علل و راهکارها" توسط جناب آقای دکتر غلامعلی فرجادی در تاریخ 96/03/04 برگزار خواهد شد. سخنرانی علمی با عنوان " بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی : علل و راهکارها" توسط جناب آقای دکتر غلامعلی فرجادی در تاریخ 96/03/04 برگزار خواهد شد.
برگزاری سخنرانی علمی با عنوان آموزش مهندسی: تاریخچه و برخی تحولات جدید در روز پنج شنبه مورخ 96/02/14 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزاری سخنرانی علمی با عنوان آموزش مهندسی: تاریخچه و برخی تحولات جدید در روز پنج شنبه مورخ 96/02/14 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
برگزاری مجموعه نشست های تخصصی آموزش مهندسی در دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز با همکاری شاخه دانشگاه شیراز انجمن آموزش مهندسی ایران برگزاری مجموعه نشست های تخصصی آموزش مهندسی در دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز با همکاری شاخه دانشگاه شیراز انجمن آموزش مهندسی ایران
برگزاری هشتمین مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنج شنبه مورخ 96/03/04 در فرهنگستان علوم برگزاری هشتمین مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنج شنبه مورخ 96/03/04 در فرهنگستان علوم
پیام تسلیت هیأت مدیره و کمیته های انجمن آموزش مهندسی ایران به مناسبت درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای دکتر فرجی دانا پیام تسلیت هیأت مدیره و کمیته های انجمن آموزش مهندسی ایران به مناسبت درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای دکتر فرجی دانا
موافقت با درخواست تشکیل شاخه انجمن در دانشگاه شیراز موافقت با درخواست تشکیل شاخه انجمن در دانشگاه شیراز
کارگاه آموزشی " روش های تحقیق در آموزش مهندسی" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 96/01/26 در دانشگاه تهران برگزار شد. کارگاه آموزشی " روش های تحقیق در آموزش مهندسی" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 96/01/26 در دانشگاه تهران برگزار شد.
آئین نامه ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه ها آئین نامه ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه ها
بیانیه انجمن آموزش مهندسی ایران پیرامون تحول آموزش مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بیانیه انجمن آموزش مهندسی ایران پیرامون تحول آموزش مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
کارگاه آموزشی روش های تحقیق در آموزش مهندسی در روز شنبه 26 فروردین ماه سال 96 توسط جناب آقای دکتر عباس بازرگان، برگزار خواهد شد. کارگاه آموزشی روش های تحقیق در آموزش مهندسی در روز شنبه 26 فروردین ماه سال 96 توسط جناب آقای دکتر عباس بازرگان، برگزار خواهد شد.
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران، نشست "ضرورت ها و الزامات پژوهش در آموزش مهندسی رایانه" مورخ 95/12/21 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران، نشست "ضرورت ها و الزامات پژوهش در آموزش مهندسی رایانه" مورخ 95/12/21 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.
سمینار بین المللی با عنوان فناوری اطلاعات در شبکه های هوشمند انرژی مورخ 95/12/16 در دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برگزار خواهد شد. سمینار بین المللی با عنوان فناوری اطلاعات در شبکه های هوشمند انرژی مورخ 95/12/16 در دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برگزار خواهد شد.
چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی 19-20 اردیبهشت ماه 1396 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی 19-20 اردیبهشت ماه 1396 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
مراسم گرامیداشت "روز جهانی آینده" مورخ 95/12/11 در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. مراسم گرامیداشت "روز جهانی آینده" مورخ 95/12/11 در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران "
انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه کنگره " علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران" که از تاریخ 26 الی 27 بهمن ماه 1395 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید، شرکت کرد. انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه کنگره " علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران" که از تاریخ 26 الی 27 بهمن ماه 1395 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید، شرکت کرد.
سخنرانی علمی با عنوان " انسان، تغییر اقلیم و استراتژی های توسعه سبز" توسط جناب آقای دکتر بهرام طاهری در تاریخ 95/12/08 برگزار خواهد شد. سخنرانی علمی با عنوان " انسان، تغییر اقلیم و استراتژی های توسعه سبز" توسط جناب آقای دکتر بهرام طاهری در تاریخ 95/12/08 برگزار خواهد شد.
کارگاه آموزشی " تدارک تدریس هدفدار" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/11/05 برگزار شد. کارگاه آموزشی " تدارک تدریس هدفدار" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/11/05 برگزار شد.
کارگاه آموزشی "سنجش دستاوردهای یادگیری" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/10/15 برگزار شد. کارگاه آموزشی "سنجش دستاوردهای یادگیری" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/10/15 برگزار شد.
تخفیف خرید کتاب، از موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " تخفیف خرید کتاب، از موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران "
حضور یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی در نشست مشورتی کشورهای آسیائی درباره منابع آموزشی باز (OER) حضور یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی در نشست مشورتی کشورهای آسیائی درباره منابع آموزشی باز (OER)
حضور انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه اولین همایش بین المللی" آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت سازی" در دانشگاه تهران حضور انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه اولین همایش بین المللی" آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت سازی" در دانشگاه تهران
سخنرانی علمی با عنوان " برنامه توسعه انرژی های تجدید پذیر در کشورهای پیشرو و منطقه با اهداف توسعه پایدار" توسط جناب آقای دکتر محمود یعقوبی در تاریخ 95/09/24 برگزار خواهد شد. سخنرانی علمی با عنوان " برنامه توسعه انرژی های تجدید پذیر در کشورهای پیشرو و منطقه با اهداف توسعه پایدار" توسط جناب آقای دکتر محمود یعقوبی در تاریخ 95/09/24 برگزار خواهد شد.
کارگاه آموزشی تدارک تدریس هدفدار توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/09/03 برگزار شد. کارگاه آموزشی تدارک تدریس هدفدار توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/09/03 برگزار شد.
امکان حضور اعضای انجمن در برنامه "صفر تا صد" گروه دانش شبکه 4 سیما امکان حضور اعضای انجمن در برنامه "صفر تا صد" گروه دانش شبکه 4 سیما
کارگاه آموزشی سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی، در تاریخ 95/08/22 توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. کارگاه آموزشی سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی، در تاریخ 95/08/22 توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.
امضای تفاهم نامه فی مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب در دانشگاه تهران و انجمن آموزش مهندسی ایران امضای تفاهم نامه فی مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب در دانشگاه تهران و انجمن آموزش مهندسی ایران
 تخفیف خرید کتاب، از موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " تخفیف خرید کتاب، از موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران "
سخنرانی علمی با عنوان "تشدید طوفان های گرد و غبار، چالش مهم زیست محیطی دهه اخیر در غرب آسیا و ایران" توسط جناب آقای دکتر ضیاءالدین شعاعی در تاریخ 28/06/95 برگزار خواهد شد. سخنرانی علمی با عنوان "تشدید طوفان های گرد و غبار، چالش مهم زیست محیطی دهه اخیر در غرب آسیا و ایران" توسط جناب آقای دکتر ضیاءالدین شعاعی در تاریخ 28/06/95 برگزار خواهد شد.
کارگاه آموزشی سنجش دستاوردهای یاددهی - یادگیری توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/03/12 برگزار شد. کارگاه آموزشی سنجش دستاوردهای یاددهی - یادگیری توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/03/12 برگزار شد.
هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 95/03/06برگزار شد. هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 95/03/06برگزار شد.
سخنرانی علمی با عنوان " آب و آینده ایران " توسط جناب آقای دکتر رضا مکنون در تاریخ 95/03/06 برگزار خواهد شد. سخنرانی علمی با عنوان " آب و آینده ایران " توسط جناب آقای دکتر رضا مکنون در تاریخ 95/03/06 برگزار خواهد شد.
برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن در روزپنج شنبه مورخ 95/03/06 ساعت 10 الی 11 در فرهنگستان علوم  برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن در روزپنج شنبه مورخ 95/03/06 ساعت 10 الی 11 در فرهنگستان علوم
اولین جلسه کمیته راهبردی پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی در ایران در روز پنجشنبه مورخ 95/02/23 در فرهنگستان علوم برگزار شد. اولین جلسه کمیته راهبردی پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی در ایران در روز پنجشنبه مورخ 95/02/23 در فرهنگستان علوم برگزار شد.
سخنراني علمي با عنوان "تغييرات اقليم و اثرات رژیم حقوقي توافقنامه پاريس بر توسعه و منافع ملي" توسط جناب آقای دکتر مجيد شفيع پور در تاريخ 94/12/13 برگزار خواهد شد سخنراني علمي با عنوان "تغييرات اقليم و اثرات رژیم حقوقي توافقنامه پاريس بر توسعه و منافع ملي" توسط جناب آقای دکتر مجيد شفيع پور در تاريخ 94/12/13 برگزار خواهد شد
 مجمع عمومی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 94/06/19 در فرهنگستان علوم برگزار گردید و اعضای هیأت مدیره جدید انتخاب شدند. مجمع عمومی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 94/06/19 در فرهنگستان علوم برگزار گردید و اعضای هیأت مدیره جدید انتخاب شدند.
سخنرانی علمی با عنوان" آموزش مهندسی و اقتضائات صنعت و اقتصاد امروز" توسط جناب آقای مهندس فلاح، در تاریخ ۹۴/۰۶/۱۹ برگزار خواهد شد. سخنرانی علمی با عنوان" آموزش مهندسی و اقتضائات صنعت و اقتصاد امروز" توسط جناب آقای مهندس فلاح، در تاریخ ۹۴/۰۶/۱۹ برگزار خواهد شد.
سخنرانی علمی با عنوان" مرور کلی بر سیستم آموزش مداوم حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش مهندسی" توسط جناب آقای دکتر آئین محمدی، در تاریخ 94/02/31 برگزار خواهد شد. سخنرانی علمی با عنوان" مرور کلی بر سیستم آموزش مداوم حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش مهندسی" توسط جناب آقای دکتر آئین محمدی، در تاریخ 94/02/31 برگزار خواهد شد.
دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی در تاریخ 23 و 24 اردیبهشت دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی در تاریخ 23 و 24 اردیبهشت
سخنرانی علمی در زمینه آموزش مهندسی توسط پروفسور تریولیان در تاریخ 93/11/26 سخنرانی علمی در زمینه آموزش مهندسی توسط پروفسور تریولیان در تاریخ 93/11/26
برگزاری وبینار "اخلاق حرفه‌ای در فرایند یاددهی و یادگیری در تاریخ 93/10/21 در موسسه آموزش عالی مهر البرز برگزاری وبینار "اخلاق حرفه‌ای در فرایند یاددهی و یادگیری در تاریخ 93/10/21 در موسسه آموزش عالی مهر البرز
سخنراني علمي با عنوان "مسئولیت های اجتماعی نظام مهندسی کشور" توسط جناب آقای دکتر سعید معیدفر در تاریخ 93/10/11 برگزار خواهد شد. سخنراني علمي با عنوان "مسئولیت های اجتماعی نظام مهندسی کشور" توسط جناب آقای دکتر سعید معیدفر در تاریخ 93/10/11 برگزار خواهد شد.
برگزاری سخنرانی در مرکزآموزش علمی - کاربردی امام رضا(ع) برگزاری سخنرانی در مرکزآموزش علمی - کاربردی امام رضا(ع)
برگزاری پنجمین مجمع عمومی عادی نوبت دوم برگزاری پنجمین مجمع عمومی عادی نوبت دوم
سخنرانی علمی با عنوان " ایجاد انگیزه در دانشجو و استاد: کلیدی برای افزایش کیفیت آموزش مهندسی" توسط جناب آقای دکتر محمد کارآموز در تاریخ 93/07/03 برگزار خواهد شد. سخنرانی علمی با عنوان " ایجاد انگیزه در دانشجو و استاد: کلیدی برای افزایش کیفیت آموزش مهندسی" توسط جناب آقای دکتر محمد کارآموز در تاریخ 93/07/03 برگزار خواهد شد.
 پیام نوروزی پروفسور فضل الله رضا به جوانان دانشگاهی پیام نوروزی پروفسور فضل الله رضا به جوانان دانشگاهی
برگزاری اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در اردیبهشت 1393 در دانشگاه صنعتی شریف برگزاری اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در اردیبهشت 1393 در دانشگاه صنعتی شریف
 برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان"طراحی تجربه های یادگیری در آموزش مهندسی" ویژه اعضای محترم هیأت علمی و علاقه مندان به امر آموزش در روز پنجشنبه مورخ 92/07/18 برگزار شد. برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان"طراحی تجربه های یادگیری در آموزش مهندسی" ویژه اعضای محترم هیأت علمی و علاقه مندان به امر آموزش در روز پنجشنبه مورخ 92/07/18 برگزار شد.
تأیید سرپرست وزارت علوم در خصوص فرآیند ارزیابی دانشگاه ها تأیید سرپرست وزارت علوم در خصوص فرآیند ارزیابی دانشگاه ها
حامیان مادی سومین کنفرانس آموزش مهندسی تاکنون حامیان مادی سومین کنفرانس آموزش مهندسی تاکنون
فراخوان مقاله سومین کنفرانس آموزش مهندسی فراخوان مقاله سومین کنفرانس آموزش مهندسی
سومین کنفرانس آموزش مهندسی ایران در سال 1392 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. سومین کنفرانس آموزش مهندسی ایران در سال 1392 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.
از علاقه مندان عضویت در کمیته پژوهش درآموزش مهندسی و کمیته روابط بین الملل دعوت می شود تا ضمن مطالعه آئین نامه های این دو کمیته درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال نمایند از علاقه مندان عضویت در کمیته پژوهش درآموزش مهندسی و کمیته روابط بین الملل دعوت می شود تا ضمن مطالعه آئین نامه های این دو کمیته درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال نمایند
نتیجه انتخابات هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه نتیجه انتخابات هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه
سخنرانی علمی با عنوان"نقش دیدگاه های معرفت شناسی در پژوهش های آموزش مهندسی" در روز پنجشنبه مورخ 92/03/30 برگزار شد. سخنرانی علمی با عنوان"نقش دیدگاه های معرفت شناسی در پژوهش های آموزش مهندسی" در روز پنجشنبه مورخ 92/03/30 برگزار شد.
سخنرانی علمی با عنوان"نگاهی بنیادین به عوامل رشد تکنولوژی در ایران" در تاریخ 92/01/21 برگزار شد. سخنرانی علمی با عنوان"نگاهی بنیادین به عوامل رشد تکنولوژی در ایران" در تاریخ 92/01/21 برگزار شد.
سمینار ارایه راهکارهای تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور در تاریخ 14 مهرماه برگزار گردید سمینار ارایه راهکارهای تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور در تاریخ 14 مهرماه برگزار گردید
كارگاه آموزشي مهارتهاي تدريس برگزار شد كارگاه آموزشي مهارتهاي تدريس برگزار شد
برگزاری سمینار تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور در تاریخ 90/07/14 برگزار شد. برگزاری سمینار تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور در تاریخ 90/07/14 برگزار شد.
ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
فراخوان هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی فراخوان هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
سخنرانی علمی با عنوان" مدلی برای مدیریت آموزش مهندسی در ایران" در تاریخ 91/10/28 برگزار شد. سخنرانی علمی با عنوان" مدلی برای مدیریت آموزش مهندسی در ایران" در تاریخ 91/10/28 برگزار شد.
نظرخواهی در مورد شرح وظایف کمیته های انجمن نظرخواهی در مورد شرح وظایف کمیته های انجمن
برنامه زمانبندی ششمین کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی برنامه زمانبندی ششمین کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
بیانیه دومین کنفرانس آموزش مهندسی بیانیه دومین کنفرانس آموزش مهندسی
مقالات دومین کنفرانس آموزش مهندسی مقالات دومین کنفرانس آموزش مهندسی
تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور
برگزاي جلسه هيأت مؤسس موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي برگزاي جلسه هيأت مؤسس موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي
بيانيه كنفرانس آموزش مهندسي در 1404 بيانيه كنفرانس آموزش مهندسي در 1404
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.