English

دیروز،امروز و فردای آموزش مهندسی؛ دکتر حسین معماریان،  اردیبهشت 1400 دیروز،امروز و فردای آموزش مهندسی؛ دکتر حسین معماریان، اردیبهشت 1400

دومین همایش ملی تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی ۲۷-۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ دومین همایش ملی تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی ۲۷-۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

نحوه برگزاری الکترونیکی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن و فراخوان اعلام کاندیداتوری نحوه برگزاری الکترونیکی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن و فراخوان اعلام کاندیداتوری

سخنرانی «اصلاح طرز فکر در آموزش مهندسین فردا» توسط جناب آقای دکتر رضا لطفی در روز یکشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه 1400 برگزار خواهد شد. سخنرانی «اصلاح طرز فکر در آموزش مهندسین فردا» توسط جناب آقای دکتر رضا لطفی در روز یکشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه 1400 برگزار خواهد شد.

وبینار  Artificial Intelligence and Haptic Technology in Intraocular Surgery Training با ارائه دکتر حمیدرضا تقی راد در تاریخ 1400/2/1 توسط اتحادیه انجمن های آموزش مهندسی IFEES، برگزار شد. وبینار Artificial Intelligence and Haptic Technology in Intraocular Surgery Training با ارائه دکتر حمیدرضا تقی راد در تاریخ 1400/2/1 توسط اتحادیه انجمن های آموزش مهندسی IFEES، برگزار شد.

جلسه مشورتی برنامه منتورینگ؛ 28 فروردین ماه 1400 جلسه مشورتی برنامه منتورینگ؛ 28 فروردین ماه 1400

حمایت از پایان نامه حمایت از پایان نامه

همکاری مشترک انجمن و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران همکاری مشترک انجمن و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

پانزدهمین کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی؛ آبان ماه 1400 پانزدهمین کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی؛ آبان ماه 1400

سخنرانی ساز و کار پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی، با تأکید بر آموزش مهندسی؛ 25 فروردین 1400 سخنرانی ساز و کار پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی، با تأکید بر آموزش مهندسی؛ 25 فروردین 1400

فراخوان مقاله: همایش ملی سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی؛ مبانی، چالش ها و راه کارها فراخوان مقاله: همایش ملی سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی؛ مبانی، چالش ها و راه کارها

بیانیه سال 99 انجمن، پیرامون آموزش مهندسی در بحران کرونا و پس از آن بیانیه سال 99 انجمن، پیرامون آموزش مهندسی در بحران کرونا و پس از آن
:: آرشیو اخبار
برگزاری وبینار «Engineering Ethics and Sustainable Development» - ده اسفند ماه 99
برگزاری وبینار با موضوع « تعارض خانه و کار در شرایط همه گیری کرونا»؛ یکشنبه 16 آذرماه 99
برگزاری وبینار "چالش کاهش ورود دانشجویان فنی و مهندسی در امریکا؛ سیاست­ ها و راهکارها"؛ یکشنبه 18 آبان ماه 99
برگزاری وبینار با موضوع: پیشنهاد برای اجرای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا؛ سه شنبه 15 مهرماه 1399
برگزاری وبینار با موضوع: جهت گیری های جدید مراکز جهانی در عرصه پژوهش در تاریخ 25 شهریورماه 1399
برگزاری میزگرد "بررسی علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش های علوم و مهندسی"؛ 23 شهریورماه 1399
برگزاری وبینار ارزیابی در نظام آموزش مهندسی در ایران: از آرمان تا واقعیت؛ در تاریخ 19 شهریور ماه 99
برگزاری سخنرانی دکتر سید علی اکبر صفوی با موضوع «تحولات دنیای دیجیتال در راستای آموزش های مهندسی در بستر الکترونیکی»؛ در تاریخ 26 تیرماه 99
فایل صوتی و پاورپوینت سخنرانی با عنوان «آموزش مهندسی تحول گرا و فرایند یاددهی- یادگیری شهروندان با نیازهای ویژه» ارائه شده توسط دکتر علی مقداری و دکتر مینو عالمی در تاریخ 98/11/1
تصاویر ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران
آرشیو ::
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.