English

قدردانی هیأت مدیره دوره چهارم  انجمن از زحمات ریاست انجمن در دوره های سوم و چهارم؛ 17 تیر 1400 قدردانی هیأت مدیره دوره چهارم انجمن از زحمات ریاست انجمن در دوره های سوم و چهارم؛ 17 تیر 1400

 دوازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن (نوبت دوم) در تاریخ 17 تیرماه 1400 برگزار شد. دوازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن (نوبت دوم) در تاریخ 17 تیرماه 1400 برگزار شد.

انتخاب هیأت رئیسه پنجمین دوره هیأت مدیره انجمن انتخاب هیأت رئیسه پنجمین دوره هیأت مدیره انجمن

وبینار: «آموزش مهندسی و انقلاب صنعتی چهارم»؛ یکشنبه 27 تیرماه 1400 وبینار: «آموزش مهندسی و انقلاب صنعتی چهارم»؛ یکشنبه 27 تیرماه 1400

دوازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن آموزش مهندسی ایران (نوبت دوم) دوازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن آموزش مهندسی ایران (نوبت دوم)

وبینار «آموزش، هوش مصنوعی، یادگیری و علوم شناختی: تغییر ناگزیر پارادایم»؛ پنجشنبه 17 تیرماه 1400 وبینار «آموزش، هوش مصنوعی، یادگیری و علوم شناختی: تغییر ناگزیر پارادایم»؛ پنجشنبه 17 تیرماه 1400

تأسیس شاخه انجمن در دانشگاه بوعلی سینا تأسیس شاخه انجمن در دانشگاه بوعلی سینا

اعلام نتایج انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره و بازرسان انجمن؛ 22 خرداد 1400 اعلام نتایج انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره و بازرسان انجمن؛ 22 خرداد 1400

وبینار با موضوع «تجربه توسعه حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی»؛شنبه 22 خرداد 1400 وبینار با موضوع «تجربه توسعه حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی»؛شنبه 22 خرداد 1400

رأی دهی در انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره و بازرسان انجمن آموزش مهندسی ایران؛ 8 تا 15 خرداد 1400 رأی دهی در انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره و بازرسان انجمن آموزش مهندسی ایران؛ 8 تا 15 خرداد 1400

سخنرانی دکتر حسین معماریان در وبینار "دیروز، امروز و فردای آموزش مهندسی"، 1400/2/11 سخنرانی دکتر حسین معماریان در وبینار "دیروز، امروز و فردای آموزش مهندسی"، 1400/2/11

وبینار: تأثیر کووید 19 بر زنان، در علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی؛ دکتر معصومه نصیری کناری، 29 اردیبهشت 1400 وبینار: تأثیر کووید 19 بر زنان، در علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی؛ دکتر معصومه نصیری کناری، 29 اردیبهشت 1400
:: آرشیو اخبار
وبینار «آموزش، هوش مصنوعی، یادگیری و علوم شناختی: تغییر ناگزیر پارادایم»؛ پنجشنبه 17 تیرماه 1400 برگزار شد.
برگزاری وبینار با موضوع «تجربه توسعه حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی»؛ یکشنبه 22 خرداد ماه 1400
برگزاری وبینار با موضوع «اصلاح طرز فکر در آموزش مهندسین فردا»؛ یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400
برگزاری وبینار «Engineering Ethics and Sustainable Development» - ده اسفند ماه 99
برگزاری وبینار با موضوع « تعارض خانه و کار در شرایط همه گیری کرونا»؛ یکشنبه 16 آذرماه 99
برگزاری وبینار "چالش کاهش ورود دانشجویان فنی و مهندسی در امریکا؛ سیاست­ ها و راهکارها"؛ یکشنبه 18 آبان ماه 99
برگزاری وبینار با موضوع: پیشنهاد برای اجرای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا؛ سه شنبه 15 مهرماه 1399
برگزاری وبینار با موضوع: جهت گیری های جدید مراکز جهانی در عرصه پژوهش در تاریخ 25 شهریورماه 1399
برگزاری میزگرد "بررسی علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش های علوم و مهندسی"؛ 23 شهریورماه 1399
برگزاری وبینار ارزیابی در نظام آموزش مهندسی در ایران: از آرمان تا واقعیت؛ در تاریخ 19 شهریور ماه 99
آرشیو ::
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.