English

کاربرد روش یادگیری فعال در آموزش مهندسی، چالش ها و فرصت ها کاربرد روش یادگیری فعال در آموزش مهندسی، چالش ها و فرصت ها

کارگاه آموزشی به‌کارگیری فکرها و تصویرها  در بهینه‌سازی آموزش مهندسی؛ 17 آذر 1400 کارگاه آموزشی به‌کارگیری فکرها و تصویرها در بهینه‌سازی آموزش مهندسی؛ 17 آذر 1400

ضرورت توسعۀ همکاری های بین المللی و دیپلماسی علمی فراگیر ضرورت توسعۀ همکاری های بین المللی و دیپلماسی علمی فراگیر

آثار برگزیدگان مسابقات تجربیات دستیاران آموزشی آثار برگزیدگان مسابقات تجربیات دستیاران آموزشی

گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران

برگزاری کارگاه الکترونیکی ارتقای مهارت های دستیاران آموزشی؛ 10 آبان 1400 برگزاری کارگاه الکترونیکی ارتقای مهارت های دستیاران آموزشی؛ 10 آبان 1400

وبینار «نقش راهبردی تعامل انسان و رایانه و مطالعات ارتباطی در یادگیری فعال، عمقی و مداوم»؛ دکتر کاوه بازرگان، 16 آبان 1400 وبینار «نقش راهبردی تعامل انسان و رایانه و مطالعات ارتباطی در یادگیری فعال، عمقی و مداوم»؛ دکتر کاوه بازرگان، 16 آبان 1400

وبینار واسط های مغز و ماشین: فرصت ها و چالش ها، سه شنبه 25 آبان ماه، ساعت 15 وبینار واسط های مغز و ماشین: فرصت ها و چالش ها، سه شنبه 25 آبان ماه، ساعت 15

 فراخوان جایزه انسان و کره زمین فراخوان جایزه انسان و کره زمین

راه اندازی سامانه ساجد برای ثبت نیازهای صنعتی و پژوهشی راه اندازی سامانه ساجد برای ثبت نیازهای صنعتی و پژوهشی

پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، 19 و 20 آبان ماه 1400 پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، 19 و 20 آبان ماه 1400

 وبینار "آموزش برای ارتقای سواد آبی" به دلیل استقبال از مطالب ارزشمند ارائه شده در وبینار پیشین، 11 آبان ماه 1400، توسط شاخه انجمن دردانشگاه بوعلی سینا وبینار "آموزش برای ارتقای سواد آبی" به دلیل استقبال از مطالب ارزشمند ارائه شده در وبینار پیشین، 11 آبان ماه 1400، توسط شاخه انجمن دردانشگاه بوعلی سینا
:: آرشیو اخبار
کارگاه آموزشی دانش پژوهی تدریس-یادگیری(Scholarship of teaching and learning)، 18 آبان ماه برگزار شد.
وبینار واسط های مغز و ماشین: فرصت ها و چالش ها، 25 آبان 1400 برگزار شد.
وبینار «آموزش برای ارتقای سواد آبی»؛ شنبه 17 مهر ماه 1400 برگزار شد.
وبینار «آموزش، هوش مصنوعی، یادگیری و علوم شناختی: تغییر ناگزیر پارادایم»؛ پنجشنبه 17 تیرماه 1400 برگزار شد.
برگزاری وبینار با موضوع «تجربه توسعه حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی»؛ یکشنبه 22 خرداد ماه 1400
برگزاری وبینار با موضوع «اصلاح طرز فکر در آموزش مهندسین فردا»؛ یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400
برگزاری وبینار «Engineering Ethics and Sustainable Development» - ده اسفند ماه 99
برگزاری وبینار با موضوع « تعارض خانه و کار در شرایط همه گیری کرونا»؛ یکشنبه 16 آذرماه 99
برگزاری وبینار "چالش کاهش ورود دانشجویان فنی و مهندسی در امریکا؛ سیاست­ ها و راهکارها"؛ یکشنبه 18 آبان ماه 99
برگزاری وبینار با موضوع: پیشنهاد برای اجرای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا؛ سه شنبه 15 مهرماه 1399
آرشیو ::
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.