اعضای کمیته راهبردی و علمی کنفرانس هفتم

ردیفناممحل خدمت
1دکتر علی اشرفی زادهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مکانیک
2دکتر مهدی ایران نژاددانشگاه صنعتی امیرکبیر– دانشکده مهندسی معدن
3دکتر عباس بازرگاندانشگاه تهران دانشکده علوم تربیتی
4دکتر محمد حسن پنجه شاهیدانشگاه تهران دانشکده مهندسی شیمی
5دکتر عبدالرسول پورعباسدانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
6دکتر جعفر توفیقیدانشگاه تربیت مدرس دانشکده مهندسی شیمی
7دکتر پرویز جبه دار مارالانیدانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
8دکتر ابوالقاسم اسداله راعیدانشگاه صنعتی امیرکبیر– دانشکده مهندسی برق
9دکتر مهدی رفیع زادهدانشگاه صنعتی امیرکبیر– دانشکده مهندسی پلیمر
10دکتر علیرضا رهاییدانشگاه صنعتی امیرکبیر– دانشکده مهندسی عمران
11دکتر جلال حجازیدانشگاه علم و صنعت ایران– دانشکده مهندسی متالورژی
12دکتر رضا حسینی ابردهدانشگاه صنعتی امیرکبیر– دانشکده مهندسی مکانیک
13دکتر حسین حسینی تودشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیر– دانشکده مهندسی هوافضا
14مهندس حسین ساسانیمدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ارزش آفرینان شبکه فراز
15دکتر رحمت ستودهدانشگاه تهران دانشکده مهندسی شیمی
16دکتر سعید سهراب پوردانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک
17دکتر محمد شکرچی زادهدانشگاه تهران دانشکده مهندسی عمران
18دکتر حمید رضا صفویدانشگاه صنعتی اصفهان– دانشکده مهندسی عمران
19دکتر حسن ظهوردانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک
20دکتر حسین عسگریان ابیانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق
21دکتر رضا فرجی دانادانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
22دکتر برات قبادیانمعاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت
23دکتر سیدحسن قدسی پوردانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی صنایع
24دکتر محمد کارآموزدانشگاه تهران دانشکده مهندسی عمران
25دکتر طاهره کاغذچیدانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی
26دکتر منصور کبگانیاندانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی مکانیک
27دکتر سیدمحمدحسین کریمیاندانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی هوافضا
28دکتر محمود کمره ایدانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
29دکتر نصرت اله گرانپایهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی برق
30دکتر رضا لطفیدانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی برق
31دکتر سید احمد معتمدیدانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق
32دکتر حسین معماریاندانشگاه تهران دانشکده مهندسی معدن
33دکتر علی مقداریدانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک
34دکتر محمود موسوی مشهدیدانشگاه تهران دانشکده مهندسی مکانیک
35دکتر جعفر میلی منفرددانشگاه صنعتی امیرکبیر– دانشکده مهندسی برق
36دکتر معصومه نصیری کناریدانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق
37دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانیدانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی
38دکتر محمود یعقوبیدانشگاه شیراز دانشکده مهندسی مکانیک

دیدگاهی بنویسید

درباره ما

 نظام آموزش مهندسی از مهمترين عناصر پيشرفت و توسعه جوامع محسوب می شود و لازم است وظايف آن به صورت مستمر و همگام با پيشرفت های جهانی درحوزه های مرتبط با علم و فناوری، بازبينی و باز تعريف شود. اين امر در كشورهای توسعه يافته سال ها است كه به صورت بسيار ريشه دار و عميق و با برگزاری كنفرانس ها، كارگاه های آموزشی، انتشار مجلات علمی و كتب تخصصی متعدد پيگيری می شود.

آخرین اخبار و مقالات

ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه : تهران – خیابان طالقانی (بین وصال و قدس) – پلاک 429 – واحد 1

 

شماره تماس : 02188992215

 

ایمیل : isee@isee.ir

در خبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید

درخبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید و از آخرین اخبار این رویداد اطلاع پیدا کنید