درباره ما

درباره ما

در اینجا می توانید با تاریخچه، وظایف، آئین نامه ها و برنامه های راهبردی انجمن آموزش مهندسی ایران آشنا شوید. همچنین شما می توانید برای آشنایی با اخبار و رویداد های انجمن، بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

وظایف انجمن آموزش مهندسی ایران

تحقیقات علمی و فرهنگی

انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین­ المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم آموزش مهندسی سر و کار دارند.

همکاری با نهاد ها

همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی

تشویق پژوهشگران

ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در عرصه های آموزش مهندسی به جهت رشد و پیشرفت در علوم فنی مهندسی

ارائه خدمات

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی به جهت ایجاد تعاملی چند جانبه میان فضاهای آکادمیک و فضاهای اجرایی در علوم فنی مهندسی

برگزاری گردهمایی

برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به جهت بروزرسانی اطلاعات علمی، پژوهشی و فنی در علوم مهندسی

انتشارات

انتشار انواع کتب و نشریات علمی، به جهت ایجاد رفرنس های معتبر علمی برای نهاد های اجرایی، پژوهشی، دانشگاهی و ...

خلاصه ای از تاریخچه

تشکیل انجمن آموزش مهندسی ایران

تاریخچه تشکیل انجمن

نظام آموزش مهندسی از مهمترين عناصر پيشرفت و توسعه جوامع محسوب می شود و لازم است وظايف آن به صورت مستمر و همگام با پيشرفت های جهانی در حوزه های مرتبط با علم و فناوری، بازبينی و باز تعريف شود. اين امر در كشورهای توسعه يافته سال ها است كه به صورت بسيار ريشه دار و عميق و با برگزاری كنفرانس ها، كارگاه های آموزشی، انتشار مجلات علمی و كتب تخصصی متعدد پيگيری می شود. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران از سال 1378 با توجه به برنامه های گروه علوم مهندسی و احساس ضرورت در تغییر و تحول در آموزش مهندسی و کافی نبودن بحث آموزش مهندسی در دانشگاه ها، اقدام به انتشار فصلنامه آموزش مهندسی ایران نمود. همزمان با انتشار مجله تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، متقاضی تشكيل انجمن آموزش مهندسی شدند و در همین راستا بحث تشکیل انجمن آموزش مهندسی از طریق شورای گروه علوم مهندسی پیشنهاد شد.

تاریخچه تشکیل انجمن

جلسه تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران بنا به دعوت گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و با همفکری تعدادی از انجمن ­های مهندسی و معاونین آموزشی چند دانشگاه صنعتی کشور درباره چگونگی تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران و انتخاب اعضای هیأت مؤسس انجمن برای تهیه اساسنامه و پیگیری سایر اقدامات در تاريخ 86/08/23 در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران تشکیل شد و افراد زیر به عنوان مؤسس پیشنهاد و تأیید شدند:

تقاضای تأسیس انجمن بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همراه با کلیه مدارک اعضای هیأت مؤسس و فرم های مربوطه جهت طرح در کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درتاریخ 86/12/25 ارسال شد و نهايتاً در جلسه مورخ 88/02/02 کمیسیون انجمن های علمی ایران با تأسیس انجمن برای مدت چهار سال موافقت گردید.

تاریخچه تشکیل انجمن

پس از آن برای برگزاری اولين جلسه مجمع عمومی انجمن اطلاع رسانی و فراخوان انجام گرفت و در تاریخ 88/04/06 در روزنامه اطلاعات، تقاضای عضویت در انجمن به شکل رسمی چاپ شد.

اولین جلسه مجمع عمومی انجمن آموزش مهندسی ایران برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان درتاريخ 88/07/08 در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران برگزار شد. اعضای اصلی هيأت مديره به ترتيب آراء آقايان: دكتر جبه دار مارالانی، دكتر يعقوبی، دكتر نيلی احمدآبادی، دكتر معماريان، دكتر دوامی، دكتر سهراب پور و دكتر شكرچی زاده و اعضای علی البدل هيأت مديره آقايان: دكتر كمره ای و دكتر مقداری انتخاب گرديدند. همچنين آقايان دكتر موسوی مشهدی و دكتر توحيدی نيز به عنوان بازرسان اصلی و آقای دكتر سلطانيان زاده به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

اولين جلسه هيأت مديره انجمن آموزش مهندسی ايران در تاريخ 88/07/23 در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران برگزار گرديد كه در آن اعضای هيأت رئيسه به شرح زير انتخاب شدند:

  1. دكتر پرويز جبه دار مارالانی به عنوان رئيس هيأت مديره
  2. دكتر محمود يعقوبی به عنوان نائب رئيس
  3. دكتر محمد شكرچی زاده به عنوان خزانه دار
آئین نامه های ایجاد شاخه

در دانشگاه ها

به منظور توسعه فعالیتهای انجمن آموزش مهندسی در کشور و افزایش مشارکت دانشگاهیان در تحقق اهداف انجمن، شاخه های انجمن
دردانشگاه ها، بر اساس مفاد این آیین نامه تشکیل می
شوند. هدف اصلی ایجاد شاخه در یک دانشگاه، افزایش انگیزه و بهره برداری از مشارکت حداکثری اعضای انجمن در گستره ملی، به منظور افزایش
کمی و ارتقای کیفیت فعالیت های انجمن در تراز جهانی است.

با کلیک بر روی دکمه روبرو می توانید گزارش هایی از فعالیت انجمن آموزش مهندسی ایران در سال 1399 و سال 1398 را مشاهده و دانلود نمایید . این گزارش به منظور ارائه فعالیت های انجمن در سال های گذشته می باشد .

بروشور انجمن

تحولات شگرف علوم و فناوری در دهه های اخیر، مهندسی نوین را با چالش های جدی مواجه کرده است . مهندس کارآمد امروز از یک سو باید بر مجموعه ای از علوم درهم تنیده و بین رشته ای مسلط باشد و از سوی دیگر باید در فعالیت های حرفه ای خود، ملاحظات پیچیده زیست محیطی و توسعه پایدار را مد نظر قراردهد. تربیت چنین مهندسانی، نیازمند تحول اساسی در آموزش مهندسی و ایجاد پویایی لازم در آن برای پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر است.

مشاهده زیرمجموعه های

انجمن آموزش مهندسی ایران

کمیته های انجمن

شاخه های انجمن

سخنرانان برجسته

برنامه راهبردی انجمن

اولین گام برای تدوین برنامه راهبردی در آذرماه سال 1394 برداشته شد اما با توجه به عدم آمادکی انجمن برای تهیه آن ، تدوین آن موکول به زمان مناسب دیگری شد . در جلسه هیئت مدیره 96/06/14 پیش نویس اولیه برنامه راهبردی مطرح گردید و با اعمال نظرات هیئت مدیره، برنامه مجددا در جلسات کمیته برنامه ریزی و پایش دستاورد های انجمن مورد بحث، بررسی و بازنویسی و در جلسه 98/2/11 هیئت مدیره ، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

آماری از اعضای انجمن

0
عضو حقوقی

عضو حقیقی

0
کمیته اجرایی
0
شاخه علمی