درباره ما

درباره ما

در اینجا می توانید با تاریخچه ، وظایف ، آئین نامه ها و برنامه های راهبردی انجمن آموزش مهندسی ایران آشنا شوید. همچنین شما می توانید برای آشنایی با اخبار و رویداد های انجمن، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

وظایف انجمن آموزش مهندسی ایران

تحقیقات علمی و فرهنگی

انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین­ المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم آموزش مهندسی سر و کار دارند.

همکاری با نهاد ها

همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، آموزشي و پژوهشی در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی

تشویق پژوهشگران

ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در عرصه های آموزش مهندسي به جهت رشد و پیشرفت در علوم فنی مهندسی

ارائه خدمات

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی به جهت ایجاد تعاملی چند جانبه میان فضاهای آکادمیک و فضاهای اجرایی در علوم فنی مهندسی

برگزاری گردهمایی

برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به جهت بروزرسانی اطلاعات علمی ، پژوهشی و فنی در علوم مهندسی

انتشارات

انتشار انواع کتب و نشریات علمی ، به جهت ایجاد رفرنس های معتبر علمی برای نهاد های اجرایی ، پژوهشی ، دانشگاهی و ...

خلاصه ای از تاریخچه

تشکیل انجمن آموزش مهندسی ایران

تاریخچه تشکیل انجمن

نظام آموزش مهندسي از مهمترين عناصر پيشرفت و توسعه جوامع محسوب مي شود و لازم است وظايف آن به صورت مستمر و همگام با پيشرفت هاي جهاني درحوزه هاي مرتبط با علم و فناوري، بازبيني و باز تعريف شود. اين امر در كشورهاي توسعه يافته سالها است كه به صورت بسيار ريشه دار و عميق و با برگزاري كنفرانس ها، كارگاه هاي آموزشي، انتشار مجلات علمي و كتب تخصصي متعدد پيگيري مي شود. فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران از سال 1378 با توجه به برنامه های گروه علوم مهندسی و احساس ضرورت در تغییر و تحول در آموزش مهندسی و کافی نبودن بحث آموزش مهندسی دردانشگاه ها ، اقدام به انتشار فصلنامه آموزش مهندسی ایران نمود. همزمان با انتشار مجله تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، متقاضي تشكيل انجمن آموزش مهندسي شدند و در همین راستا بحث تشکیل انجمن آموزش مهندسی از طریق شورای گروه علوم مهندسی پیشنهاد شد.

تاریخچه تشکیل انجمن

جلسه تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران بنا به دعوت گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و با همفکری تعدادی از انجمن­های مهندسی و معاونین آموزشی چند دانشگاه صنعتی کشور درباره چگونگی تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران و انتخاب اعضای هیأت مؤسس انجمن برای تهیه اساسنامه و پیگیری سایر اقدامات در تاريخ 86/08/23 در فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران تشکیل شد و افراد زیر به عنوان مؤسس پیشنهاد و تأیید شدند:

تقاضای تأسیس انجمن براساس ضوابط وزارت علوم،تحقیقات وفناوری همراه باکلیه مدارک اعضاءهیأت مؤسس وفرمهای مربوطه جهت طرح درکمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری درتاریخ 86/12/25 ارسال شد ونهايتاً درجلسه مورخ 88/02/02 کمیسیون انجمنهای علمی ایران با تأسیس انجمن برای مدت چهارسال موافقت گردید

تاریخچه تشکیل انجمن


پس ازآن برای برگزاري اولين جلسه مجمع عمومي انجمن اطلاع رسانی وفراخوان انجام گرفت و درتاریخ 88/04/06 درروزنامه اطلاعات تقاضای عضویت درانجمن به شکل رسمی چاپ شد.

 

اولین جلسه مجمع عمومي انجمن آموزش مهندسی ایران براي انتخاب اعضای هیأت مدیره وبازرسان درتاريخ 88/07/08 درفرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران برگزارشد.  اعضاي اصلي هيأت مديره به ترتيب آراء آقايان: دكتر جبه دارمارالاني، دكتر يعقوبي، دكتر نيلي احمدآبادي، دكتر معماريان، دكتر دوامي،دكتر سعيد سهراب پور و دكتر شكرچي زاده واعضاي علي البدل هيأت مديره آقايان: دكتر كمره اي ودكتر مقداري انتخاب گرديدند. همچنين آقايان دكتر موسوي مشهدي ودكتر توحيدي نيزبه عنوان بازرسان اصلي وآقاي دكتر سلطانيان زاده به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 

اولين جلسه هيأت مديره انجمن آموزش مهندسي ايران درتاريخ 88/07/23 درفرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران برگزار گرديد كه در آن اعضاي هيأت رئيسه به شرح زير انتخاب شدند:

1.دكتر پرويزجبه دارمارالاني به عنوان رئيس هيأت مديره

2.دكتر محمود يعقوبي به عنوان نايب رئيس

3.دكتر محمد شكرچي زاده به عنوان خزانه دار

آئین نامه های ایجاد شاخه

در دانشگاه ها

به منظور توسعه فعالیتهای انجمن آموزش مهندسی در کشور و افزایش مشارکت دانشگاهیان در تحقق اهداف انجمن، شاخه های انجمن
دردانشگاه ها، بر اساس مفاد این آیین نامه تشکیل می
شوند. هدف اصلی ایجاد شاخه در یک دانشگاه، افزایش انگیزه و بهره برداری از مشارکت حداکثری اعضای انجمن در گستره ملی، به منظور افزایش
کمی و ارتقای کیفیت فعالیت های انجمن در تراز جهانی است.

با کلیک بر روی دکمه روبرو می توانید گزارش هایی از فعالیت انجمن آموزش مهندسی ایران در سال 1399 و سال 1398 را مشاهده و دانلود نمایید . این گزارش به منظور ارائه فعالیت های انجمن در سال های گذشته می باشد .

بروشور انجمن

تحولات شگرف علوم و فناوری در دهه های اخیر، مهندسی نوین را با چالش های جدی مواجه کرده است . مهندس کارآمد امروز از یک سو باید بر مجموعه ای از علوم درهم تنیده و بین رشته ای مسلط باشد و از سوی دیگر باید در فعالیت های حرفه ای خود، ملاحظات پیچیده زیست محیطی و توسعه پایدار را مد نظر قراردهد. تربیت چنین مهندسانی، نیازمند تحول اساسی در آموزش مهندسی و ایجاد پویایی لازم در آن برای پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر است.

مشاهده زیرمجموعه های

انجمن آموزش مهندسی ایران

کمیته های انجمن

شاخه های انجمن

سخنرانان برجسته

برنامه راهبردی انجمن

اولین گام برای تدوین برنامه راهبردی در آذرماه سال 1394 برداشته شد اما با توجه به عدم آمادکی انجمن برای تهیه آن ، تدوین آن موکول به زمان مناسب دیگری شد . در جلسه هیئت مدیره 96/06/14 پیش نویس اولیه برنامه راهبردی مطرح گردید و با اعمال نظرات هیئت مدیره، برنامه مجددا در جلسات کمیته برنامه ریزی و پایش دستاورد های انجمن مورد بحث، بررسی و بازنویسی و در جلسه 98/2/11 هیئت مدیره ، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

آماری از اعضای انجمن

0
عضو حقوقی

عضو حقیقی

0
کمیته اجرایی
0
شاخه علمی