شناسائی مجلات، مراکز آموزشی و مجامع بین المللی مرتبط آموزش مهندسی

بسمه تعالی

در مقطعی در کمیته فعالیت های آموزشی و تخصصی انجمن آموزش مهندسی ایران درخواستی مبنی بر شناسائی مجلات، مراکز آموزشی و مجامع بین المللی مرتبط آموزش مهندسی مطرح و متعاقب آن، ماموریت مزبور انجام و در معرض استفاده اعضای هیات مدیره انجمن و اعضای کمیته فعالیت های آموزشی و تخصصی قرار گرفت.

در این میان، ریاست محترم هیات مدیره انجمن پیشنهاد نمود که اطلاعات مزبور با شرح و بسط بیشتری در خبرنامه درج تا در معرض استفاده عمومی اعضای انجمن و دیگر مخاطبین در سطح کشور قرار گیرد.

در شماره خردادماه خبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران به ارائه چارچوبی برای معرفی مجلات، مراکز آموزشی و مجامع بین المللی بسنده و انشاءالله در شماره های آینده خبرنامه، بتدریج با شرح و بسط جزئی‌تر، به منابع مزبور اشاره خواهد گردید.

هدف اصلی از انجام این تلاش، عمدتا نهادینه کردن این ایده خواهد بود که آموزش مهندسی و تجلی و تبلور آن در منابعی چونان مجلات، مراکز آموزشی و مجامع بین المللی از ماهیت علمی و تخصصی برخوردار بوده و قابلیت تکرارپذیری خواهد داشت.

در این راستا، در شماره های آتی خبرنامه به مصادیقی چونان نقش (Role)، چشم انداز (Vision)، ماموریت (Mission)، تاریخچه (History) و برنامه راهبردی (Strategic Plan) مجلات، مراکز آموزشی و مجامع بین المللی، بسته به مورد پرداخته خواهد گردید. علاوه بر این، در خصوص مجلات مرتبط با آموزش مهندسی به معرفی اطلاعات ذیل در خصوص مجلات اکتفا خواهد گردید.

1️⃣ Journal’s performance

 – Journal impact factor
 – Journal impact factor trend 2020
 – Journal impact factor contributing items
 – Journal Citation Indicator (JCI)
 – Open access nature

2️⃣ Rank by Journal impact factor

3️⃣ Rank by Journal Citation Indicator

4️⃣ Citation network

5️⃣ Content metrics

 – Contributions by organizations
 – Contributions by country/region

6️⃣ Additional metrics

7️⃣ List of papers written in most recent issue of the journal.

دیدگاهی بنویسید

درباره ما

 نظام آموزش مهندسی از مهمترين عناصر پيشرفت و توسعه جوامع محسوب می شود و لازم است وظايف آن به صورت مستمر و همگام با پيشرفت های جهانی درحوزه های مرتبط با علم و فناوری، بازبينی و باز تعريف شود. اين امر در كشورهای توسعه يافته سال ها است كه به صورت بسيار ريشه دار و عميق و با برگزاری كنفرانس ها، كارگاه های آموزشی، انتشار مجلات علمی و كتب تخصصی متعدد پيگيری می شود.

آخرین اخبار و مقالات

ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه : تهران – خیابان طالقانی (بین وصال و قدس) – پلاک 429 – واحد 1

 

شماره تماس : 02188992215

 

ایمیل : isee@isee.ir

در خبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید

درخبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید و از آخرین اخبار این رویداد اطلاع پیدا کنید