معرفی کتاب

معرفی کتاب

تحليل، طراحى و برنامه ريزى سيستم هاى آب: زير ساختهاى شهرى

Water System Analysis, Design and Planning: Urban Infrastructure. Author: Mohammad Karamouz

مولف: دکتر محمد کارآموز

ناشر بين المللى CRC 

٩٢٠ ص

آموزه های شناختی برای آموزش در دنیای مجازی

مؤلف: دکتر محمود تلخابی، زینب رحمتى، زهره فتحى و کیمیا هاشمى

تاریخ انتشار: 1399، توسط موسسه شناخت و تربیت انگاره 
تعداد صفحات: 68

ویژگی های اساتید برتر

نویسنده: کن بین، انتشارات دانشگاه هاروارد، 2004
مترجم:حاجی یوسفی، جبلی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ ششم، 1396

معرف : دکتر شروان عطایی، عضو هیأت علمی دانشگاه  علم و صنعت ایران

تراوش های ذهنی : 25 شیوه نگرش به هوش مصنوعی

عنوان کتاب :  تراوش های ذهنی : 25  شیوه نگرش به هوش مصنوعی

مترجم :  ابراهیم نقیب زاده مشایخ.

ویراستار :  جان بروکمن.

ناشر :  انجمن انفورماتیک ایران با همکاری  نشراقتصاد فردا   با حمایت مالی شرکت پویا.

زمان نشر :  چاپ اوّل آذرماه 1399.

 

بیست تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050

 نویسنده: جمعی از نویسندگان

شورای سیاست گذاری: مصطفی درویشی، بهراد مهرجو

مترجم: آرش پورابراهیمی

ویراستار: حامد زارع

 چاپ اول: پاییز 1396

تعداد صفحات: 352

جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران

 به کوشش: حسین میرزایی

   ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

   چاپ اول:فروردین 1399

   تعداد صفحات: 455

آسیب ناپذیر از ربات؛ آموزش عالی در عصر هوش مصنوعی

   مولف: Joseph  E.Aoun

    مترجم: دکتر پرویز جبه دار مارالانی

    انتشارات: دانشگاه تهران
     چاپ اول:شهریور 1398
    تعداد صفحات: 157

 

 

یاددهی و یادگیری؛ 50 راهکار برای بهبود کیفیت آموزش مهندسی

  مولف: دکتر حسین معماریان
    انتشارات: دانشگاه تهران
     چاپ اول:شهریور 1398
    تعداد صفحات: 313

کتاب نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران

مؤلف: عباس بازرگان، مقصود فراستخواه، یداله مهرعلی زاده، حسین معماریان، بهروز مهرام، نسرین نورشاهی

تاریخ انتشار:1395

تعداد صفحات:115

توانمندی های آموزشی انجمن های علمی ایران

گردآورنده: شورای انجمن های علمی ایران

تاریخ انتشار: 1396

تعداد صفحات: 1168

کتاب نیم قرن تلاش انجمن های علمی ایران

گردآورنده: شورای انجمن های علمی ایران

تاریخ انتشار: 1395
تعداد صفحات: 686

A Whole New Engineer: The Coming Revolution in Engineering Education

نویسنده: David Edward Goldberg

2014

The Entrepreneurial Engineer

نویسنده: David E. Goldberg
2006
تعداد صفحات: 
208

کتاب پداگوژی

نویسنده: گوتیه و تاردیف

 مترجم: فریده مشایخ

 انتشارات: سمت

 1394

Learning to teach in higher Education

Learning to teach in higher Education

Paul Ramsden

کتاب نوآوری در آموزش مهندسی

  نویسنده: دکتر حسین معماریان

  انتشارات: دانشگاه تهران

  تاریخ: 1391

  تعداد صفحات: 439

  

کتاب حرفه مهندسی

 نویسنده: دکتر حسین معماریان

 نتشارات: دانشگاه تهران

 تاریخ: 1388

 تعداد صفحات: 524

کتاب طراحی مهندسی

 نویسنده: دکتر حسین معماریان

 انتشارات: دانشگاه تهران

 تاریخ: 1392

 تعداد صفحات: 478