مقالات چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی 19 و 20 آبان 1394 (با تکیه بر فناوری های نوین یادگیری)

1- لزوم ارائه واحد درسی بهسازی ساختمان های موجود در رشته مهندسی معماری (دانلود)

2- بررسی امکان استقرار مدل تعالی آموزش و توسعه در سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (دانلود)

3- رباتیک شناختی – اجتماعی: رازها و نیازها (دانلود)

4- پنل کارآموزی، ضمانت حسن انجام دوره های کارآموزی و ابزاری در کیفیت بخشی به کارآموزی دانشجویان (دانلود)

5- بازآموزی، روشی برای همکاری آموزشی تقاضا محور دانشگاه با صنعت (دانلود)

6- تاثیر برگزاری آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی همزمان با آموزش مباحث تئوری در ارتقاء سطح کیفی دانشجویان رشته های فنی مهندسی (دانلود)

7- کیفیت آموزش گرایش پایداری و انرژی در رشته معماری در ایران (دانلود)

8- پیشنهاد ارائه درس درآمدی بر دانش مهندسی در سال اول ورود به دانشگاه (دانلود)

9- مخابرات نوری: چشم انداز آینده، جایگاه و ضرورت آموزش در مهندسی برق (دانلود)

10- ضرورت رجوع به اخلاق برای تحقق توسعه پایدار، و نقش آموزش مهندسی (دانلود)

11- علوم شناختی راهگشای افقی نو در طراحی و ساخت نسل جدیدی از سامانه های مهندسی (دانلود)

12- سنجش دستاوردها: رویکردی نوین در سنجش آموزش مهندسی (دانلود)

13- ارائه راهکاری نوین برای استفاده بهینه از  منابع سخت افزاری و نرم افزاری جهت آموزش مهندسی (دانلود)

14- نقش آگاهی در افزایش خلاقیت در فرایند طراحی معماری (دانلود)

15- کاربرد نرم افزار در آموزش مهندسی کنترل و طرح تدریس پیشنهادی آن (دانلود)

16- اجتماع یادگیری بر خط: رهیافتی نوین در آموزش مهندسی (دانلود)

17- ارزیابی وضعیت آموزش مهندسی “کنترل فرایند” در کشورهای پیشرفته و تدوین نقشه راه کشور بمنظور ارتقای سطح آموزش های کاربردی در آن حوزه با توجه به الگوبرداری صورت گرقته (دانلود)

18- شناسایی واحدهای درسی کاربردی در آموزش مهندسی کامپیوتر(گرایش نرم افزار) (دانلود)

19- اخلاق مهندسی و توسعه پایدار (دانلود)

20- بهبود کیفیت آموزش معماری با توجه به نظریه آموزش ساخت گرا در آتلیه ساخت گرا (دانلود)

21- بررسی میزان بکارگیری فناوری های نوین آموزشی در امر تدریس و اثربخشی آن بر آموزش: مطالعه موردی اساتید دانشگاه پیام نور استان اصفهان (دانلود)

22- نقش پروژه های عملی دانشجویی در آموزش موثر مهندسی( مورد مطالعه: رشته ی طراحی صنعتی) (دانلود)

23- بررسی موضوعی رویکردهای طراحی محصول در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی طراحی صنعتی کشور ایران از منظر آموزش مهندسی (دانلود)

24- یادگیری سیار، فناوری نوینی در آموزش مهندسی (دانلود)

25- مروری بر ابعاد کیفیت آموزشی در آموزش علوم مهندسی (دانلود)

26- بررسی وضعیت آموزش مهندسی محیط زیست در کشورهای مختلف در مقایسه با ایران (دانلود)

27- عوامل موثر در در بکارگیری سیستم مدیریت یادگیری (LMS) در آموزش عالی (دانلود)

28- آموزش مهندسی با رویکرد ارتباطی بین سرمایه فرهنگی و نظریه کوانتوم (دانلود)

29- اخلاق مهندسی و توسعه پایدار (دانلود)

30- آموزش معماری و گریز اندیشی (دانلود)

31-خلاقیت از مهدکودک تا دانشگاه (دانلود)

32- ارزیابی نقش آموزش خلاق در ایجاد آفرینشگری برای آموزش معماری ایران (دانلود)

33- برنامه درسی “آموزش فناوری” امکانی برای پرورش کارآفرینی در دانشجویان: غفلت زدایی از یک ضرورت (دانلود)

34- ارائه رویکرد نوین جهت مستندسازی خودکار تجربیات تولید نرم افزارهای مهندسی (دانلود)

35- بررسی اولویت های آموزش بدواستخدام مهندسان برق بر مبنای الگوی شایستگی (تجربه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی) (دانلود)

36- بررسی میزان بروز اصل نابرابری مثلثی در شیوه ی یاددهی و یادگیری سواد انگلیسی مبتنی بر بازی به دانشجویان مهندسی (دانلود)

37- فعال سازی نیمکره راست مغز در آموزش های مهندسی (دانلود)

38- چگونگی آموزش اصول نگرش علمی پروژه به مهندسان (دانلود)

39- بررسی اهمیت و کاربردهای مدل سازی سه بعدی در طراحی مهندسی و ضرورت آموزش اصول آن به دانشجویان مهندسی (دانلود)

40- توسعه فناوری و افزایش مسئولیت مهندسان و کاربران (دانلود)

41- ارزیابی درونی بخش مهندسی قدرت و کنترل دانشگاه شیراز (دانلود)

42- بررسی روش های نوین در آموزش مهندسی معماری (دانلود)

43- طراحی پایدار؛ الگوی حرفه ای – اخلاقی مهندسین طراح در مسیر دستیابی به توسعه پایدار (دانلود)

44- بررسی دروس مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار در مقطع کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه های ایران و سایر دانشگاه های منتخب دنیا (دانلود)

45- آموزش تحت وب و نرم افزار دروس مهندسی مبتنی بر تکنیک های یادگیری فعال (دانلود)

46- طراحی مدلی جهت ارزیابی یادگیری الکترونیکی در رشته های مهندسی (دانلود)

47- رویکردی نظام گرا به کیفیت آموزش عالی کشور: مورد مطالعه دستاوردهای یادگیری مهندسی برق – قدرت (دانلود)

48- پارادایم آموزشی پست مدرن و ضرورت تغییر در آموزش مهندسی (دانلود)

49- چالش های گذر از توسعه کمی به توسعه کیفی در آموزش مهندسی از دیدگاه اعضای هیات علمی رشته های فنی و مهندسی(دانلود)

50- بررسی دانش، نگرش و مهارت زیست محیطی دانشجویان فنی و مهندسی(دانلود)

51- بررسی پیوند بین آموزش و پژوهش در رشته های فنی و مهندسی (دانلود)

52- ارزیابی سناریوهای آموزش عالی جهان در افق 2025 میلادی (دانلود)

53- سناریونگاری آینده آموزش عالی ایران و کارکرد فناوری اطلاعات در آن (دانلود)

54- شناسایی تآثیر فناوری اطلاعات بر آینده آموزش عالی (دانلود)

55- شناسایی عدم قطعیت های آینده آموزش عالی ایران (دانلود)

56- بسترسازی کار گروهی در آموزش مهندسی: مطالعه موردی دانشگاه آدلاید استرالیا (دانلود)

57- نقش توام خلاقیت و تفکر طراحی در آموزش موثر مهندسی (دانلود)

58- سازمان های رکن چهارم آموزش، حلقه گمشده مدیریت نوین آموزشی (دانلود)

59- شناسایی ابعاد ضعف اخلاق حرفه ای در نظام ساخت و ساز شهری (دانلود)

60- ضرورت ادغام آموزش های فعال زیست محیطی در آموزش های مهندسی (دانلود)

61- نقش و جایگاه علوم انسانی در برنامه آموزشی رشته های مهندسی (دانلود)

62- Engineering Ethics and Sustainable Development  (دانلود)

63- Close the gap: How can design of learning environments shape engineering students ‘ professional identity and prepare them for workplace?  (دانلود)

64- نقش آزمایشگاه در آموزش علوم مهندسی (دانلود)

65- بررسی دلایل ضرورت آموزش رسم دستی به دانشجویان مهندسی (دانلود)

66- ارزیابی آموزش مبانی مهندسی برق برای رشته مهندسی مکانیک و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت آن (دانلود)

67- بررسی مفاهیم اخلاق در مهندسی و معرفی منشورهای قابل استفاده در ایران (دانلود)

68- Energy Engineering, an Emerging Discipline (دانلود)

69- ارزیابی نقش آموزش مهندسی در بهبود کیفیت آموزش مهندسی عمران (دانلود)

70- Application pf Excel spreadsheet in engineering education (دانلود)

71- تبدیل روش آموزش دانشکده مهندسی مکانیک به روش آموزش مبتنی بر ستانده (خروجی- محور) بر اساس داده های ارزیابی درونی (دانلود)

72- کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (دانلود)

73- نقش موزه ها در آموزش، ترویج نوآوری و نیل به توسعه پایدار (دانلود)

74- بررسی وضعیت تدریس و یادگیری اثربخش در رشته های فنی و مهندسی دانشگاه گیلان (دانلود)

75- ارتقای جایگاه طراحی در آموزش مهندسی ایران (دانلود)

76- بازبینی برنامه درسی رشته های مهندسی برای توسعه فناوری (دانلود)

77- A hybrid course for Probability and Statistics for engineers: An e-readiness study at Shahid Beheshti University (دانلود)

78- بین المللی سازی آموزش مهندسی در اروپا بر پایه مفاهیم تحرک و نظام انتقال و انباشت اعتبار اروپایی (دانلود)

79- تعاملات موفق صنعت و دانشگاه در طراحی و اجرای آموزش های مهارت افزایی مهندسی: مطالعه مورد جهاد دانشگاهی علم و صنعت (دانلود)

دیدگاهی بنویسید

درباره ما

 نظام آموزش مهندسی از مهمترين عناصر پيشرفت و توسعه جوامع محسوب می شود و لازم است وظايف آن به صورت مستمر و همگام با پيشرفت های جهانی درحوزه های مرتبط با علم و فناوری، بازبينی و باز تعريف شود. اين امر در كشورهای توسعه يافته سال ها است كه به صورت بسيار ريشه دار و عميق و با برگزاری كنفرانس ها، كارگاه های آموزشی، انتشار مجلات علمی و كتب تخصصی متعدد پيگيری می شود.

آخرین اخبار و مقالات

ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه : تهران – خیابان طالقانی (بین وصال و قدس) – پلاک 429 – واحد 1

 

شماره تماس : 02188992215

 

ایمیل : isee@isee.ir

در خبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید

درخبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید و از آخرین اخبار این رویداد اطلاع پیدا کنید