گزارش ها

گزارش ها

دکتر سونا قلی زاده

اشتراک تجربیات مهندسان زن

 دکتر سونا قلی زاده، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران و استادیار پژوهشی آموزش مهندسی دانشگاه کارولینای جنوبی

دانشگاه علم و صنعت

طرح اجرای پل کابلی نفررو

 مورد نیاز مناطق سیل زده ، توسط دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سارا نظیف

اجلاس خاورمیانه اروپا

عضو انجمن آموزش مهندسی ایران و استادیار دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری از  دانشگاه فنی مهندسی  تهران

دکتر شیما نجفی نوبر

تجربه تحصیل، تحقیق و تدریس در کشور سنگاپور: دانشگاه NUS

 عضو انجمن و استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سید محسن حائری

نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاها

 دکتر سید محسن حائری، عضو انجمن  و استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف