EN

سخنرانان برجسته

سخنرانان برجسته

سخنرانان برجسته

بر اساس اهداف و چشم ‏اندازهای انجمن آموزش مهندسی، به منظور گسترش و ارتقای کیفی آموزش مهندسی و افزایش نیروهای متخصص در این زمینه و رشته ‏های مرتبط، در سطح ایران و منطقه، انجمن آموزش مهندسی ایران افتخار دارد شروع برنامه سخنرانان برجسته خود را اعلام کند.

 

همه ساله کمیته سخنرانان برجسته انجمن، متخصصان برجسته در رشته آموزش مهندسی را برگزیده، شرح حال و چکیده سخنرانی‏ های قابل ارائه ایشان را در وب‏گاه انجمن اعلام می ‏نماید.

 

برای آشنایی عموم علاقمندان، آیین‏ نامه مصوب «برنامه سخنرانان برجسته» قابل دسترسی است.

 

برای سال‏های 1397 و 1398 سخنرانان برجسته، جناب استاد عباس بازرگان و جناب استاد حسین معماریان برگزیده شده‏ اند، که چکیده 3 سخنرانی استاد بازرگان و 3 سخنرانی  استاد معماریان قابل دسترسی، بررسی، و انتخاب هستند.

 

علاقمندان و برگزار کنندگان همایش ‏های ملی یا بین‏ المللیِ معتبر می‏ توانند «فرم انتخاب سخنران برجسته» را تکمیل و برای انجمن ارسال کنند.

 

انجمن آموزش مهندسی با بررسی درخواست‏ های رسیده و اولویت‏ های در نظر گرفته شده، در حد امکانات، نسبت به برنامه ‏ریزی برای اعزام سخنران برجسته انتخاب شده به یک یا چند همایش اقدام می‏ کند.

فرم انتخاب سخنران برجسته