دسته‌بندی: خبرنامه انجمن

خبرنامه انجمن
سوگند محمد جعفری

خبرنامه های سال 1401

خبرنامه شماره شصت و هشتم- مرداد 1401 خبرنامه شماره شصت و هفتم تیرماه 1401 خبرنامه شماره شصت و ششم خرداد 1401 خبرنامه شماره شصت و

ادامه مطلب »
خبرنامه انجمن
adminamin

لیست خبرنامه های سال 1400

خبرنامه شماره شصت و سوم اسفند 1400 خبرنامه شماره شصت و دوم بهمن 1400 خیرنامه شماره شصت و یکم دی 1400 خبرنامه شماره شصتم آذر

ادامه مطلب »
خبرنامه انجمن
adminamin

خبرنامه های سال 99

خبرنامه شماره پنجاه و یکم- اسفندماه 99 خبرنامه شماره پنجاهم- بهمن ماه 99 خبرنامه شماره چهل و نهم- دی ماه 99 خبرنامه شماره چهل و

ادامه مطلب »
خبرنامه انجمن
adminamin

خبرنامه های سال 98

خبرنامه شماره سی و نهم- اسفندماه 98 خبرنامه شماره سی و هشتم- بهمن ماه 98 ویژه نامه شماره 2 ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی

ادامه مطلب »
خبرنامه انجمن
adminamin

خبرنامه های سال97

خبرنامه شماره بیست و هفت- اسفند ماه 97 خبرنامه شماره بیست و شش- بهمن ماه 97 خبرنامه شماره بیست و پنج – دی ماه 97

ادامه مطلب »
خبرنامه انجمن
adminamin

خبرنامه های سال 96

خبرنامه شماره پانزده- اسفند ماه 96 خبرنامه شماره چهارده- بهمن ماه 96 خبرنامه شماره سیزده- دی ماه 96 خبرنامه شماره دوازده- آذر ماه 96 ویژه

ادامه مطلب »
خبرنامه انجمن
adminamin

خبرنامه های سال 95

خبرنامه شماره پنج– اسفند ماه 95 خبرنامه شماره چهار– بهمن ماه 95 خبرنامه شماره سه– دی ماه 95 خبرنامه شماره دو– آذر ماه 95 خبرنامه

ادامه مطلب »

در خبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید

درخبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید و از آخرین اخبار این رویداد اطلاع پیداد کنید