دسته‌بندی: فعالیت های هیئت مدیره در سال 1400

فعالیت های هیئت مدیره
adminamin

فعالیت های هیئت مدیره در مهر 1400

به صورت الکترونیکی

گزارش پیشرفت کار کنفرانس توسط دبیرکنفرانسبررسی فهرست ثبت نام کنندگان در کمیته های انجمن و انتخاب اعضای دوره جدید کمیته ها بررسی دستورالعمل اجرايي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

ادامه مطلب »
فعالیت های هیئت مدیره
adminamin

فعالیت های هیئت مدیره در اردیبهشت 1400

ارائه گزارش میزان تحقق برنامه­ های اجرایی کمیته­ های انجمن در سال 99
بررسی دو تفاهم نامه انجمن با «دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی» و «پردیس دانشکده های فنی» دانشگاه تهران

ادامه مطلب »

در خبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید

درخبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید و از آخرین اخبار این رویداد اطلاع پیداد کنید