دسته‌بندی: کمیته های انجمن

کارگروه
adminamin

کمیته همکاری های بین الملل

آئین نامه کمیته اعضا کمیته(دوره جدید-1400-1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته اعضا کمیته(دوره جدید-1400-1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته : بهمن ماه 1400 دی ماه

ادامه مطلب »
کارگروه
adminamin

کمیته دانشجویی

آئین نامه کمیته اعضا کمیته (دوره جدید-1400-1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته اعضا کمیته (دوره جدید-1400-1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته بهمن ماه 1400 دی

ادامه مطلب »
کارگروه
adminamin

کمیته جوایز

آئین نامه کمیته اعضای کمیته (دوره جدید – 1400- 1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته اعضای کمیته (دوره جدید – 1400- 1403) اعضای کمیته (دوره های قبل)

ادامه مطلب »
کارگروه
adminamin

کمیته ارکان و منابع انسانی

آئین نامه کمیته  اعضای کمیته ارکان و منابع انسانی دوره جدید(1400-1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته اعضای کمیته ارکان و منابع انسانی دوره جدید(1400-1403) اعضای

ادامه مطلب »
کارگروه
adminamin

کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی

آئین نامه کمیته اعضا کمیته (دوره جدید-1400-1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته اعضا کمیته (دوره جدید-1400-1403) اعضای کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی (دوره های قبل) فعالیت

ادامه مطلب »
نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد

در خبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید

درخبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید و از آخرین اخبار این رویداد اطلاع پیداد کنید