دسته‌بندی: کارگروه

دسته بندی نشده
سوگند محمد جعفری

کارگروه ارتقای سواد آبی

اعضای کارگروه پیرو فراخوان عضویت در کارگروه ارتقای سواد آبی، 37 نفر از اعضای انجمن، متقاضی عضویت در این کارگروه شدند.  اولین جلسه این کارگروه

ادامه مطلب »
کارگروه
adminamin

کمیته همکاری های بین الملل

آئین نامه کمیته اعضا کمیته(دوره جدید-1400-1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته اعضا کمیته(دوره جدید-1400-1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته : بهمن ماه 1400 دی ماه

ادامه مطلب »
کارگروه
adminamin

کمیته دانشجویی

آئین نامه کمیته اعضا کمیته (دوره جدید-1400-1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته اعضا کمیته (دوره جدید-1400-1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته بهمن ماه 1400 دی

ادامه مطلب »
کارگروه
adminamin

کمیته جوایز

آئین نامه کمیته اعضای کمیته (دوره جدید – 1400- 1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته اعضای کمیته (دوره جدید – 1400- 1403) اعضای کمیته (دوره های قبل)

ادامه مطلب »
کارگروه
adminamin

کمیته ارکان و منابع انسانی

آئین نامه کمیته  اعضای کمیته ارکان و منابع انسانی دوره جدید(1400-1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته اعضای کمیته ارکان و منابع انسانی دوره جدید(1400-1403) اعضای

ادامه مطلب »
کارگروه
adminamin

کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی

آئین نامه کمیته اعضا کمیته (دوره جدید-1400-1403) اعضای کمیته فعالیت های کمیته اعضا کمیته (دوره جدید-1400-1403) اعضای کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی (دوره های قبل) فعالیت

ادامه مطلب »
نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد

در خبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید

درخبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید و از آخرین اخبار این رویداد اطلاع پیداد کنید