English

 تأسیس شاخه انجمن در دانشگاه بوعلی سینا تأسیس شاخه انجمن در دانشگاه بوعلی سینا

اعلام نتایج انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره و بازرسان انجمن؛ 22 خرداد 1400 اعلام نتایج انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره و بازرسان انجمن؛ 22 خرداد 1400

وبینار با موضوع «تجربه توسعه حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی»؛شنبه 22 خرداد 1400 وبینار با موضوع «تجربه توسعه حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی»؛شنبه 22 خرداد 1400

رأی دهی در انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره و بازرسان انجمن آموزش مهندسی ایران؛ 8 تا 15 خرداد 1400 رأی دهی در انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره و بازرسان انجمن آموزش مهندسی ایران؛ 8 تا 15 خرداد 1400

امضاء تفاهم نامه میان انجمن آموزش مهندسی ایران و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در تاریخ 1400/2/21 امضاء تفاهم نامه میان انجمن آموزش مهندسی ایران و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در تاریخ 1400/2/21

امضاء تفاهم نامه میان انجمن آموزش مهندسی ایران و دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران در تاریخ 1400/2/20	امضاء تفاهم نامه میان انجمن آموزش مهندسی ایران و دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران در تاریخ 1400/2/20

سخنرانی دکتر حسین معماریان در وبینار "دیروز، امروز و فردای آموزش مهندسی"، 1400/2/11 سخنرانی دکتر حسین معماریان در وبینار "دیروز، امروز و فردای آموزش مهندسی"، 1400/2/11

وبینار: تأثیر کووید 19 بر زنان، در علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی؛ دکتر معصومه نصیری کناری، 29 اردیبهشت 1400 وبینار: تأثیر کووید 19 بر زنان، در علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی؛ دکتر معصومه نصیری کناری، 29 اردیبهشت 1400

دیروز،امروز و فردای آموزش مهندسی؛ دکتر حسین معماریان،  اردیبهشت 1400 دیروز،امروز و فردای آموزش مهندسی؛ دکتر حسین معماریان، اردیبهشت 1400

دومین همایش ملی تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی ۲۷-۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ دومین همایش ملی تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی ۲۷-۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

نحوه برگزاری الکترونیکی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن و فراخوان اعلام کاندیداتوری نحوه برگزاری الکترونیکی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن و فراخوان اعلام کاندیداتوری

سخنرانی «اصلاح طرز فکر در آموزش مهندسین فردا» توسط جناب آقای دکتر رضا لطفی در روز یکشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه 1400 برگزار خواهد شد. سخنرانی «اصلاح طرز فکر در آموزش مهندسین فردا» توسط جناب آقای دکتر رضا لطفی در روز یکشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه 1400 برگزار خواهد شد.
:: آرشیو اخبار
برگزاری وبینار با موضوع «تجربه توسعه حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی»؛ شنبه 22 خرداد ماه 1400
برگزاری وبینار با موضوع «اصلاح طرز فکر در آموزش مهندسین فردا»؛ یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400
برگزاری وبینار «Engineering Ethics and Sustainable Development» - ده اسفند ماه 99
برگزاری وبینار با موضوع « تعارض خانه و کار در شرایط همه گیری کرونا»؛ یکشنبه 16 آذرماه 99
برگزاری وبینار "چالش کاهش ورود دانشجویان فنی و مهندسی در امریکا؛ سیاست­ ها و راهکارها"؛ یکشنبه 18 آبان ماه 99
برگزاری وبینار با موضوع: پیشنهاد برای اجرای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا؛ سه شنبه 15 مهرماه 1399
برگزاری وبینار با موضوع: جهت گیری های جدید مراکز جهانی در عرصه پژوهش در تاریخ 25 شهریورماه 1399
برگزاری میزگرد "بررسی علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش های علوم و مهندسی"؛ 23 شهریورماه 1399
برگزاری وبینار ارزیابی در نظام آموزش مهندسی در ایران: از آرمان تا واقعیت؛ در تاریخ 19 شهریور ماه 99
برگزاری سخنرانی دکتر سید علی اکبر صفوی با موضوع «تحولات دنیای دیجیتال در راستای آموزش های مهندسی در بستر الکترونیکی»؛ در تاریخ 26 تیرماه 99
آرشیو ::
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.