English
سخنرانی ها و میزگرد های برگزار شده

   وبینار مطالعه تطبیقی ساختار تخصیص بودجه پژوهشی در داخل و خارج کشور؛ 26 دی 1400، ادامه
   وبینار کاربرد روش یادگیری فعال در آموزش مهندسی، چالش ها و فرصت ها؛ 23 آذر 1400،  ادامه

   وبینار واسط های مغز و ماشین: فرصت ها و چالش ها، 25 آبان 1400 ، ادامه

   

 وبینار «آموزش، هوش مصنوعی، یادگیری و علوم شناختی: تغییر ناگزیر پارادایم»؛ دکتر بابک نجار، تیرماه 1400، ادامه

 وبینار «تجربه توسعه حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی»؛ دکتر علی اکبر سیاری، خرداد ماه 1400، ادامه

 وبینار «اصلاح طرز فکر در آموزش مهندسین فردا»؛ دکتر رضا لطفی، اردیبهشت ماه 1400، ادامه

 

سخنرانی ها و میزگرد های برگزار شده سال 99

 

سخنرانی ها و میزگرد های برگزار شده سال 98

 

سخنرانی ها و میزگرد های برگزار شده سال 97

 

سخنرانی ها و میزگرد های برگزار شده سال 96

 

سخنرانی ها و میزگرد های برگزار شده سال 95

 


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.