English
مشاهده خبر
نگاهی به گسترش آموزش عالی، تعداد دانشگاه ها و دانشجویان در ایران

«نظام آموزش عالی کشور در شرایطی است که بھبودی آن، از نظر پیامدھا (ازجمله یادگیری ومھارت ھای دانش آموختگان و...) و نیز سایر عوامل (درونداد، فرایند و برونداد) باید مورد ارزیابی مستمر قرار گیرد. این امر مستلزم مسئولیت پذیری نھاد ملی ارزیابی کیفیت است. زیرا بدون ارزیابی، ھر اقدامی در آموزش عالی به منزله "رھا کردن تیر در تاریکی" است.»

در مطلب بالا به بخشی از مقاله با عنوان «نگاھی به گسترش آموزش عالی ، تعداد دانشگاه ھا و دانشجویان در ایران» که به قلم دکتر عباس بازرگان، عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی و استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران نگارش شده، اشاره شده است. علاقه مندان به مطالعه این مقاله اینجا  را کلیک نمایند.

تعداد بازدید : 35
تاریخ انتشار : 1400/08/08 - 9:54
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.