English
مشاهده خبر
برگزاری جلسه در خصوص دعوت به انجام پژوهش درباره چگونگی ارتقای کیفیت عوامل تشکیل دهنده نظام آموزش مهندسی ایران، در تاریخ 8 مرداد 99

 این جلسه که با حضور دکتر رضا فرجی دانا، رئیس هیأت مدیره، دکتر عباس بازرگان و دکتر حسین معماریان، از اعضای هیأت مدیره انجمن و ...  برگزار شد، انجمن آموزش مهندسی ایران در راستای نیل به هدف «گذر از کمیت به کیفیت در آموزش مهندسی»، از دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی برای مشارکت در انجام پژوهش درباره چگونگی ارتقای کییت عوامل تشکیل دهنده آموزش مهندسی دعوت کرد. مباحث پژوهش مورد نظر شامل:شناسایی وضعیت موجود و چگونگی سیاست گذاری برای بهبود عوامل تشکیل دهنده نظام آموزش مهندسی ایران (درونداد، فرایند، برونداد و پیامدهای یادگیری و علمی و تخصصی) است.

برخی از مسایل بالقوه در آموزش مهندسی نیز در لینک زیر فهرست شده اند.

 

http://ucee.ut.ac.ir/cms/42220

و پیشنهاد شد تا پژوهش درباره مسایل نظام اموزش مهندسی در آن دانشکده مورد توجه اعضای هیأت علمی قرار بگیرد و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انتخاب موضوع پایان نامه و رساله خود، به انجام پژوهش درباره مسایل یاد شده، یا مسایل مرتبط دیگر، ترغیب شوند. 

 

 

تعداد بازدید : 159
تاریخ انتشار : 1399/05/08 - 12:37
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.