English
مشاهده خبر
گردهمایی به منظور افتتاح کمیته دانشجویی شاخه انجمن در دانشگاه تهران؛ 23 آذر 99

به منظور تشکیل کمیته دانشجویی شاخه انجمن در دانشگاه تهران، گردهمایی ای با حضور تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ 23 آذرماه 99، بصورت الکترونیک برگزار شد. در این گردهمایی پس از پخش کلیپ معرفی انجمن، دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیأت مدیره انجمن  در مورد اهداف انجمن و کارداوطلبانه و همچنین برخی از وظایف کمیته دانشجویی، صحبت کردند. سپس دکتر حسین معماریان  رئیس شاخه انجمن در دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، توضیحاتی در مورد فعالیت کرسی و شاخه و نیز برخی از چالش های موجود درآموزش مهندسی، ارائه داند. 

در ادامه برنامه، ضمن ارائه فرم اعلام آمادگی فعالیت در کمیته دانشجویی شاخه دانشگاه تهران، بحث و تبادل نظر با حاضرین در جلسه صورت گرفت.

لازم به ذکر است، مسئولیت شاخه انجمن در دانشگاه تهران، برعهده کرسی یونسکو در آموزش مهندسی است. 

 

 

 

 

 

پوستر افتتاحیه

تعداد بازدید : 173
تاریخ انتشار : 1399/09/24 - 8:17
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.