English
مشاهده خبر
کارگاه آموزشی ارزیابی درونی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 6 اسفندماه 99

انجمن آموزش مهندسی ایران «کارگاه آموزشی ارزیابی درونی  کیفیت در آموزش مهندسی» را توسط دکتر عباس بازرگان، استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران وبازرس انجمن برگزار می کند.

 

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 6 اسفند 1399 ساعت 10 تا 12

 

 شرایط شرکت در کارگاه آموزشی:

- عضویت در آنجمن آموزش مهندسی ایران

- عدم شرکت  در کارگاه های قبلی ارزیابی در آموزش مهندسی

 

ظرفیت کارگاه 15نفر است و اولویت شرکت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

ثبت نام در کارگاه

لینک محیط برگزاری کارگاه، برای ثبت نام کنندگان ارسال خواهد شد.

 

در پایان کارگاه از شرکت کنندگان انتظار می رود به سوال های زیر پاسخ دهند:

 

1. چگونه دغدغه ارزیابی کیفیت در آموزش عالی  به طور عام و در نظام آموزش مهندسی به طور خاص در ایران شکل گرفت؟

2. منظور از ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی  چیست و تا چه اندازه  درک مشترک درباره آن وجود دارد؟

3. انواع ارزیابی کدامند و کاربرد آن ها در بهبود کیفیت نظام آموزش مهندسی چیست؟

4. تجربه های ملی و بین المللی در ارزیابی کیفیت در نظام آموزش مهندسی  چیست؟

5. تفاوت ارزیابی درونی مدیریتی و ارزیابی درونی مشارکتی چیست و تأثیر آنها بر بهبود کیفیت در آموزش مهندسی چه می باشد؟

6. عوامل بازدارنده و موانع ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی کدامند؟

7. چه پیشنهادهائی برای کاهش و رفع موانع ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی می توان عرضه کرد؟

تعداد بازدید : 184
تاریخ انتشار : 1399/10/27 - 9:34
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.